Aktualności

Nadzwyczajne posiedzenie sejmiku województwa poświęcone sytuacji rolnictwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Nadzwyczajne posiedzenie sejmiku województwa poświęcone sytuacji rolnictwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Sejmik zaniepokojony sytuacją rolnictwa

Sejmik województwa oczekuje od rządu i Komisji Europejskiej natychmiastowych rozwiązań satysfakcjonujących rolników oraz przystąpienia do wspólnego z rolnikami opracowania założeń wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej – czytamy w stanowisku w przyjętym przez sejmik województwa w poniedziałek (26 lutego), podczas nadzwyczajnej sesji zwołanej w związku masowymi protestami producentów rolnych domagających się m.in. natychmiastowego zatrzymania niekontrolowanego importu z Ukrainy oraz weryfikacji zasad europejskiego Zielonego Ładu w odniesieniu do rolnictwa. Wśród gości posiedzenia byli przedstawiciele środowisk rolniczych.

 

Dokument, który jest formą apelu do polskiego rządu i parlamentu oraz do instytucji Unii Europejskiej, zawiera wezwanie do jak najszybszych działań pozwalających na uspokojenie nastrojów społecznych oraz do zmian w unijnej wspólnej polityce rolnej, które zapewnią stabilizację tej gałęzi gospodarki. Chodzi przede wszystkim o zablokowane niekontrolowanego importu, zagwarantowanie godnych dochodów rolniczych, przyjęcie zasady, że środowiska rolnicze muszą konsultować wszelkie rzutujące na sytuację rolnictwa posunięcia polityków oraz o weryfikację założeń Zielonego Ładu w odniesieniu do produkcji rolniczej.

 

Treść stanowiska

 

Sesję otworzyło wystąpienie marszałka Piotra Całbeckiego, który w Europejskim Komitecie Regionów pracuje nad opinią w sprawie polityki rolnej Wspólnoty po 2027 roku i konsekwentnie deklaruje solidarność z protestującymi. – Nie da się dyskusji na temat przyszłości europejskiego rolnictwa prowadzić w sytuacji zagrożenia egzystencji milionów rolników w całej Europie. Wspólna polityka rolna powinna chronić rolnictwo, a nie prowadzić do jego degradacji. Spotykamy się, żeby wyrazić solidarność z rolnikami i wysłać czytelny sygnał do polskiego rządu i do Komisji Europejskiej, który, mam nadzieję, będzie głosem przechylającym szalę w kierunku korzystnym dla rolników – podkreślił w swoim wystąpieniu gospodarz naszego województwa.

 

Gośćmi posiedzenia byli  przewodniczący senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Bober, prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Ryszard Kierzek i pierwszy wicewojewoda kujawsko-pomorski Piotr Hemmerling oraz przedstawiciele środowisk rolniczych.

 

– Dziś potrzebne są radykalne stanowiska i radykalne działania. Trzeba rozwiązać sytuację bieżącą, ale też zaplanować długoterminową strategię ochrony i rozwoju polskiego rolnictwa – mówił prezes Ryszard Kierzek.

 

Senator Ryszard Bober, który sam jest rolnikiem i spędził na rozmowach z protestującymi długie godziny, mówił, że przestrzega ich przed wykorzystywaniem protestu w celach politycznych. Powołując się na dane światowe podkreślił globalny aspekt obecnej kryzysowej sytuacji na rynkach produktów rolnych. Zaapelował jednocześnie do przedsiębiorców rolnych w naszym regionie, by podobnie jak on przekazali część własnych nadwyżek zboża potrzebującym w głodujących rejonach świata.

 

Zobacz też Wywrócić wspólną politykę rolną do góry nogami! 

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

26 lutego 2024 r.

Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2024 r.