Aktualności

Fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP
Fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP

Sejmik młodych aktywistów – nabór do piątku

Masz od 16 do 21 lat? Mieszkasz na terenie Kujawsko-Pomorskiego? Angażujesz się w działalność społeczną? Chcesz zostać liderem lokalnej społeczności i mieć wpływ na przyszłość naszego regionu? Zostań członkiem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego! Nabór trwa jeszcze przez 3 dni – do 11 marca. Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje.

 

– Mam nadzieję, że [młodzieżowy sejmik] stanie się forum inspirującym do dyskusji i wymiany doświadczeń, które zachęci młodych ludzi do zgłaszania swoich pomysłów. Dodatkowym atutem będzie jego aspekt edukacyjny – dzięki niemu młodzi ludzie będą mogli zapoznać się z mechanizmami tworzenia prawa miejscowego, będą mogli zobaczyć z perspektywy regionalnej pewne problemy, które w tej chwili mogą postrzegać tylko cząstkowo. Liczę także na to, że sejmik młodzieżowy nawiąże współpracę z lokalnymi, czyli miejskimi, gminnymi i powiatowymi młodzieżowymi radami, wzmacniając tym samym integrację społeczności ludzi młodych województwa kujawsko-pomorskiego, a także zacieśni kontakty z odpowiednikami w innych województwach – podkreśla przewodnicząca sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego Elżbieta Piniewska, inicjatorka powstania sejmiku młodych.

 

Wśród zadań młodzieżowego sejmiku znajdują się m.in. opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży podejmowanych przez sejmik województwa, współudział przy tworzeniu wojewódzkich dokumentów strategicznych oraz działania na rzecz młodzieży, szczególnie w zakresie edukacji obywatelskiej i propagowania idei samorządności. Zależy nam na tym, by sejmik dawał młodym ludziom możliwość dyskusji o tym, czym jest lokalna demokracja i prawa obywatelskie, a także nowe pole aktywności, prezentowania poglądów, pomysłów i interesów młodego pokolenia.

 

Zgłoszenie należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego do piątku (11 marca):

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

z dopiskiem „Rekrutacja Młodzieżowy Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

  • lub składając dokumenty w sekretariacie Kancelarii Sejmiku – plac Teatralny 2 w Toruniu.

 

Wymagane dokumenty:

formularz zgłoszeniowy

– praca pisemna lub prezentacja multimedialna Pierwsze zagadnienie/-a, jakim/-mi powinien zająć się Młodzieżowy Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego – wskaż pole tematyczne i uzasadnij

– rekomendacje i dokumenty potwierdzające dotychczasową działalność społeczną.

 

Młodzieżowy Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w liczbach:

  • w skład wejdzie 30 członków w wieku 16-21 lat
  • kadencja trwa 2 lata
  • posiedzenia odbywać się będą minimum raz na kwartał
  • na zgłoszenia czekamy do 11 marca.

 

Czytaj Sejmik młodych aktywistów. Rozmowa z przewodniczącą sejmiku województwa Elżbietą Piniewską.

 

Kancelaria Sejmiku

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

1 lutego 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 9 marca 2022 r.