Aktualności

Fot. Andrzej Goiński
Fot. Andrzej Goiński

RPO: vouchery badawcze dla firm

Przed przedsiębiorcami z regionu szansa na pozyskanie wsparcia finansowego na zakupy usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych.

 Przed przedsiębiorcami z regionu szansa na pozyskanie wsparcia finansowego na zakupy usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych. To pieniądze dostępne w ramach uruchomionego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”. Wnioski o granty można składać od 4 września.

 

– W naszym Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 najwięcej – bo blisko 23 procent środków – przeznaczymy na wzmocnienie konkurencyjności gospodarki regionu. Kierujemy je między innymi na rozwój działalności badawczo-rozwojowej, który umożliwi naszym przedsiębiorcom wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług. Jednym z narzędzi wspierania innowacyjności naszych firm jest Fundusz Badań i Wdrożeń – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 

Projekt „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” realizuje Kujawsko-Pomorska Agencji Innowacji, będąca w stu procentach własnością samorządu województwa. Partnerami przedsięwzięcia są Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza i Kujaw”, Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy.  Całkowita wartość projektu to 30,8 miliona złotych.

 

W ramach przedsięwzięcia mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu mogą się ubiegać o bezzwrotne dotacje na zakup usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych. Wsparcie może trafić na realizację nawet 300 przedsięwzięć. Maksymalna wartość grantu to 80 tysięcy złotych. Pierwszy nabór wniosków o udzielenie wsparcia rozpocznie się 4 września i potrwa do 25 września (kolejny planowany jest jeszcze w tym roku). W puli jest 16 milionów złotych. Dokumentacja oraz szczegółowe zasady konkursu na www.kpai.pl.

 

W przygotowaniu jest też inny projekt Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji, w ramach którego pomoc z RPO trafi nie tylko na zakup usług badawczo-rozwojowych, ale również na badania realizowane samodzielnie przez przedsiębiorstwa. Będzie też można ubiegać się o pomoc finansową na opatentowanie wynalazków.

 

Samorząd województwa ma już doświadczenia w realizacji tego rodzaju działań. W ramach poprzedniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej przedsiębiorcy z regionu skorzystali między innymi z 300 voucherów badawczych, zrealizowano 27  też przedsięwzięć badawczo-rozwojowych oraz utworzono 29 powiązań kooperacyjnych (wspólnych inicjatywy przedsiębiorstw, organizacji badawczych oraz samorządów).

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

16 sierpnia 2017 r.