Aktualności

Konsultacje społeczne w sprawie projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 249, fot. Tymon Markowski
Konsultacje społeczne w sprawie projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 249, fot. Tymon Markowski

Rozmowy o przeprawie promowej w Solcu Kujawskim

W czwartek (3 marca) w Solcu Kujawskim rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 249, która ma umożliwić uruchomienie nowej przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa w gminie Zławieś Wielka. Mieszkańcy  mogli zapoznać się z proponowanymi rozwiązaniami oraz wnieść swoje uwagi.

 

Przeprawa promowa ma pomóc skomunikować ważne drogi krajowe nr 10 oraz 80 i poprawić dostęp mieszkańców gminy Zławieś Wielka do miejsc pracy na terenie soleckiego parku przemysłowego. Wpłynie też na podniesienie atrakcyjności turystycznej tej części województwa. Urząd Marszałkowski przygotowuje przedsięwzięcie wspólnie z powiatami toruńskim, bydgoskim oraz Solcem Kujawskim i gminą Zławieś Wielka.

 

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia. Jej najważniejszą częścią będzie decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, od której zależy ostateczny kształt inwestycji. Planowana przeprawa powstanie na terenie objętym rygorystyczną ochroną „Natura 2000”, czyli programem specjalnej ochrony ptaków i ich siedlisk. Dlatego wydanie decyzji środowiskowej wymaga precyzyjnego, trwającego ponad rok procesu inwentaryzacji przyrodniczych. Taka inwentaryzacja rozpoczęła się jesienią i będzie kontynuowana w okresie wiosenno-letnim. Po wydaniu decyzji środowiskowej poznamy dokładniejsze uwarunkowania i parametry dotyczące przeprawy.

 

Koszt całej dokumentacji wynosi ponad 430 tysięcy złotych. Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie nią dysponować w drugiej połowie 2017 roku. Wstępnie zakłada się, że prom o długości 29 metrów ma pomieścić 15 samochodów osobowych i 80 osób o łącznej wadze blisko 40 ton. Zanurzenie nie przekroczy jednego metra.

 

Gotowy jest już projekt koncepcyjny dotyczący dostosowania infrastruktury drogowej do wymogów nowej przeprawy. Zakłada zbudowanie nowego dojazdu od strony Solca wraz z parkingiem umożliwiającym zawracanie pojazdów w razie sytuacji awaryjnych. Na połączeniu drogi dojazdowej oraz ul. Bydgoskiej i Piotra Skargi projektant zaproponował budowę ronda z 4 wlotami. Przewiduje się też wzmocnienie i poszerzenie drogi nr 249 od strony Czarnowa i przebudowę skrzyżowania z drogą krajową nr 80. Dodatkowo poza drogą zaprojektowano ścieżkę pieszo-rowerową. Projekt wstępny zakłada wykorzystanie istniejących wojskowych przyczółków betonowych. Zostaną one poddane przebudowie.

 

Podczas spotkania konsultacyjnego w Solcu Kujawskim najwięcej pytań dotyczyło pozyskania nieruchomości niezbędnych do rozbudowy dróg i parkingów. Projekt przewiduje rozbiórkę tylko jednego budynku, a złym stanie technicznym. Właściciele nieruchomości zwracali uwagę, by podziały gruntów umożliwiały następnie ich dalsze wykorzystanie.

 

Data – 3 marca (czwartek)

Godzina – 14.00

Miejsce – Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

 

1 marca 2016 r.

ostatnia aktualizacja: 4 marca 2016 r.

 

Konsultacje społeczne w sprawie projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 249, fot. Tymon MarkowskiKonsultacje społeczne w sprawie projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 249, fot. Tymon MarkowskiKonsultacje społeczne w sprawie projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 249, fot. Tymon MarkowskiKonsultacje społeczne w sprawie projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 249, fot. Tymon MarkowskiKonsultacje społeczne w sprawie projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 249, fot. Tymon MarkowskiKonsultacje społeczne w sprawie projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 249, fot. Tymon MarkowskiKonsultacje społeczne w sprawie projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 249, fot. Tymon MarkowskiKonsultacje społeczne w sprawie projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 249, fot. Tymon MarkowskiKonsultacje społeczne w sprawie projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 249, fot. Tymon Markowski