Aktualności

Spotkanie rady w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej Goiński
Spotkanie rady w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej Goiński

Rozmowy o bohaterach podziemnej opozycji

Trzecie posiedzenie wojewódzkiej rady konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych odbyło się 10 lutego w Urzędzie Marszałkowskim. Rozmawiano między innymi o popularyzowaniu wiedzy o działalności środowisk opozycyjnych oraz planowanych zmianach w prawie dotyczącym wspierania osób zaangażowanych w walkę na rzecz wolności i demokracji w latach 1956-1989. W spotkaniu uczestniczył marszałek Piotr Całbecki.

 

Rada konsultacyjna została powołana w 2016 roku w związku z wejściem w życie ustawy regulującej między innymi kwestie związane z pomocą finansową działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych. Rolą rady jest między innymi integrowanie środowiska byłych działaczy antypeerelowskich  oraz pomoc w składaniu wniosków o pomoc pieniężną.

 

W skład gremium wchodzi dziewięć osób, wśród nich Jan Wyrowiński, inicjator i współautor zapisów ustawy, długoletni parlamentarzysta naszego regionu, wicemarszałek Senatu poprzedniej kadencji. Przewodniczącym rady jest prof. Wojciech Polak, historyk UMK, znany m.in. z publikacji naukowych poświęconych opozycji antykomunistycznej. Lista członków rady.

 

Wątkiem przewodnim piątkowego posiedzenia była dyskusja o działaniach na rzecz rozwijania wiedzy i pielęgnowania pamięci o działalności opozycji antykomunistycznej w Polsce i regionie. Podczas spotkania senator Jan Rulewski przedstawił też aktualny stan prac nad projektem zmiany ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

10 lutego 2017 r.

Ostatnia aktualizacja: 13 lutego 2017 r.

 

Spotkanie rady w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiSpotkanie rady w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiSpotkanie rady w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiSpotkanie rady w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiSpotkanie rady w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej Goiński