Aktualności

Fot. Tymon Markowski
Fot. Tymon Markowski

Salutaris edukuje

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Samorządowe „Salutaris” oraz Włocławskie Towarzystwo Naukowe były organizatorami seminarium edukacyjno-promocyjnego dotyczącego tematyki bezpieczeństwa, które odbyło się 26 kwietnia we Włocławku. Utworzone z inicjatywy samorządu województwa Stowarzyszenie „Salutaris” zajmuje się udzielaniem pomocy finansowej swoim członkom zmagającym się ze skutkami takich zdarzeń jak powodzie, wichury, pożary i awarie techniczne.

 

– Likwidacja skutków klęsk żywiołowych i katastrof wymagają środków, które przewyższają często możliwości jednej gminy czy powiatu. Stowarzyszenie „Salutaris” realizuje idee regionalnej solidarności i wzajemnej pomocy, tak potrzebnej zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

W ubiegłym roku organizacja udzielała wsparcia finansowego 13 razy (lista gmin które otrzymały pomoc), a suma udzielonej dotychczas pomocy to ponad 420 tysięcy złotych. Do stowarzyszenia należy w sumie 37 członków. Aktualna lista.

 

„Salutaris” realizuje też szereg innych działań związanych z bezpieczeństwem. Organizuje spotkania informacyjne dla samorządowców i sołtysów, konkursy dla młodzieży oraz wizyty między innymi na tamie we Włocławku oraz w bydgoskim zakładzie utylizacji opadów. W ubiegłym roku stowarzyszenie sformalizowało współpracę z kujawsko-pomorskimi strażakami, zaangażowało się w akcję społeczną, której cel to przeciwdziałanie zatruciom tlenkiem węgla (więcej), zawarło również porozumienie ze Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.

 

We wtorek (26 kwietnia) w siedzibie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego przy placu Wolności 20 we Włocławku odbyło się seminarium edukacyjno-promocyjne dotyczące tematyki bezpieczeństwa na poziomie lokalnym. W programie znalazły się między innymi praktyczne aspekty przeciwdziałania zagrożeniom, problemy bezpieczeństwa ekologicznego oraz zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii.

 

Działalność Stowarzyszenia „Salutaris” będzie także jednym z tematów czwartkowego (28 kwietnia) posiedzenia Rady Gminy w Kęsowie (powiat tucholski).

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

15 kwietnia 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 27 kwietnia 2016 r.