Rówieśnicy Niepodległej

Wręczenie medalu Władysławowi Szpręglewskiemu, fot. UMWKP
Wręczenie medalu Władysławowi Szpręglewskiemu, fot. UMWKP

Władysław Szpręglewski

Wyszkolił dziesiątki specjalistów. Przez prawie 40 lat prowadził swój zakład malarski, który prosperuje do dziś. To także radny gminny, strażak ochotnik, ojciec i głowa rodziny. W wolnych chwilach wytchnienie dawało mu wędkowanie.

 

Władysław Szpręglewski urodził się 29 maja 1924 roku w Lisewie (powiat chełmiński), jako jedno z trzynaściorga dzieci Franciszki i Władysława Szpręglewskich. Mama Władysława zajmowała się gospodarstwem domowym, a ojciec zarabiał jako murarz. Gdy miał 15 lat, wybuchła II wojna światowa, przerywając jego edukacje. Po wojnie kontynuował naukę u Mistrza Tarkowskiego w Chełmnie w rzemiośle „malarstwo budowlane i meblowe”. W 1949 roku zdał egzamin i uzyskał świadectwo czeladnicze w Izbie Rzemieślniczej w Bydgoszczy.

8 października 1950 roku ożenił się z Danielą Małecką, z którą przeżył 66 lat. Wychowali trójkę dzieci- córkę oraz dwóch synów. Doczekali się 8 wnucząt i 9 prawnucząt.

W 1951 roku jako rzemieślnik założył własny zakład malarski i wstąpił do Cechu Rzemiosł Różnych w Chełmnie. W 1955 roku zdał egzamin i uzyskał tytuł Mistrza w zawodzie malarz-tapeciarz. Rozpoczął szkolenie uczniów i wyszkolił około 40 z nich, za co został odznaczony kolejno: brązową, srebrną i złotą Odznaką Mistrza. W 1979 roku uchwałą Zarządu Izby Rzemieślniczej w Bydgoszczy został odznaczony Honorową Odznaką Rzemiosła.

W latach 1976-1981 był członkiem komisji egzaminacyjnej przy Izbie Rzemieślniczej w Bydgoszczy. Zakład Malarski prowadził do 1989 roku i przekazał  go do dalszej działalności synowi Markowi. W roku 1946 Władysław Szpręglewski wstąpił  do Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisewie. Od 1973-1977 był także radnym Gminnej Rady Narodowej w Lisewie.

Został uhonorowany tytułem Honorowego mieszkańca Gminy Lisewo. W 2000 roku został także odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP.

Za swoje zasługi na rzecz rozwoju OSP. Za wkład pracy i zaangażowanie zostaje odznaczony brązowym, srebrnym i złotym Krzyżem za zasługi dla pożarnictwa. W 2006 roku za szczególne zasługi dla rozwoju i umacnianie Związku OSP otrzymuje Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza nadawany przez Prezesa Związku Głównego  RP.

W wolnym czasie lubił przebywać z wnukami- nauczył ich między innymi jazdy na rowerze czy gry w karty. Lubił też relaksować się nad stawem łowiąc ryby.

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

czerwiec 2024 r.