Rówieśnicy Niepodległej

Stanisław Widliński, fot. Andrzej Goiński dla UMWKP
Stanisław Widliński, fot. Andrzej Goiński dla UMWKP

Stanisław Widliński

Stanisław Widliński urodził się 20 listopada 1921 roku w Grębocinie w wielodzietnej rodzinie, jako najmłodszy z rodzeństwa. Jego rodzice pochodzili z dawnego województwa warszawskiego.

 

Pan Stanisław Szkołę Podstawową w Grębocinie ukończył w 1935 roku. Już jako nastolatek, w wieku 15 lat, rozpoczął pracę w cegielni w Grębocinie, gdzie był zatrudniony aż do wybuchu II wojny światowej. Po wyzwoleniu Polski przejął rodzinne gospodarstwo rolne. Trzy lata później poślubił Eleonorę Szumełdę. Małżeństwo doczekało się trzech córek.

 

Rozwojowi gospodarstwa poświęcił swoje życie, aż do przejścia na emeryturę. To była nie tylko jego praca, ale też pasja. Hodował trzodę chlewną, bydło, owce i drób. Śledził nowinki techniczne i wprowadzał je w swoim gospodarstwie. Testował nowe odmiany zbóż, lnu i ziemniaków, posiadał niepopularną wówczas elektryczną dojarkę czy parnik. Swoje doświadczenie i wiedzę przekazywał także innym, aktywnie działał na rzecz lokalnej społeczności. Był jednym z założycieli lokalnego oddziału spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska”, kółka rolniczego, Banku Spółdzielczego w Grębocinie, a także członkiem Związku Plantatorów Oleistych w Toruniu.

 

Poza działalnością okołorolniczą, pan Stanisław pomagał ubogim, niepełnosprawnym i mniej zaradny mieszkańcom wsi w załatwianiu spraw urzędowych jako terenowy opiekun społeczny. Przez wiele lat pełnił rolę przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego w Szkole Podstawowej w swojej miejscowości. Otrzymał wiele medali i odznaczeń za swoją działalność rolniczą i pracę na rzecz społeczności.

 

Jubilat mieszka z rodziną w Grębocinie. Ma siedmioro wnucząt i sześcioro prawnucząt.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

2 grudnia 2021 r.