Rówieśnicy Niepodległej

Monika Ćwiek, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Monika Ćwiek

Monika Ćwiek wraz z mężem prowadziła gospodarstwo rolne w Frydrychowie w powiecie wąbrzeskim.

 

Monika Ćwiek urodziła się 25 listopada 1916 r. w miejscowości Młyniec, w gminie Lubicz. Całe swoje życie związała z województwem kujawsko-pomorskim, mieszkając tutaj najpierw z rodzicami – Antoniną i Julianem Szczepańskimi oraz czworgiem rodzeństwa – trzema siostrami i bratem, a później z mężem i synem.  Życie pani Moniki Ćwiek wypełnione było ciężką pracą. Już jako młoda dziewczyna pomagała rodzicom w prowadzonym przez nich gospodarstwie rolnym, a także pracowała w majątku dziedzica we Franksztynie. Po wyjściu za mąż pracowała wspólnie z mężem w majątku ziemskim we Frydrychowie. Po II wojnie światowej państwo Ćwiek otrzymali w tej miejscowości ziemię rolną i założyli własne gospodarstwo rolne oraz działkę, na której wybudowali dom, w którym wraz z rodziną mieszkali przez większość swojego życia. Pani Monika urodziła jednego syna, który po przejściu rodziców na emeryturę przejął po nich gospodarstwo. Obecnie mieszka z synem i synową w Kowalewie Pomorskim. Doczekała się również dwójki wnuków oraz sześciorga prawnuków.

 

Monika Ćwiek, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plMonika Ćwiek, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plMonika Ćwiek, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plMonika Ćwiek, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plMonika Ćwiek, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl