Rówieśnicy Niepodległej

Maria Wargacka, fot. Filip Kowalkowski
Maria Wargacka, fot. Filip Kowalkowski

Maria Wargacka

Marta Wargacka pracowała razem z mężem we własnym gospodarstwie rolnym. Ma 3 dzieci, 6 wnuków i 1 prawnuczkę.

 

Maria Wargacka urodziła się 14 stycznia 1916 r. w Kolbuszowej. Pochodzi z wielodzietnej rodziny (8 braci). Uczęszczała do Szkoły Podstawowej w Grochowiskach, a następnie rozpoczęła naukę w Szkole Wydziałowej w Żninie. Jednak jej nie ukończyła, ponieważ naukę przerwał wybuch II wojny światowej. Skierowana przez okupanta niemieckiego do prac przymusowych do Mińska Mazowieckiego, pracowała przez całą wojnę w szpitalu. W 1950 r. wyszła za mąż za Jana Wargackiego i zamieszkała w Ustaszewie. Pracowała razem z mężem we własnym gospodarstwie rolnym. Ma 3 dzieci, 6 wnuków i 1 prawnuczkę.

 

Maria Wargacka, fot. Filip KowalkowskiMaria Wargacka, fot. Filip KowalkowskiMaria Wargacka, fot. Filip Kowalkowski