Rówieśnicy Niepodległej

Kazimiera Słowik, fot. Łukasz Piecyk
Kazimiera Słowik, fot. Łukasz Piecyk

Kazimiera Słowik

Kazimiera Słowik doczekała się 6 dzieci, 13 wnucząt i 21 prawnucząt. Niedługo na świecie pojawi się jej 22 prawnuk

 

Kazimiera Słowik urodziła się 10 grudnia 1918 r. we wsi Piórkowo w powiecie golubsko-dobrzyńskim, gdzie spędziła dzieciństwo W 1930 r. wspólnie z rodzicami – Augustą i Józefem Romanowskimi i rodzeństwem przeprowadziła się Radomina. Pani Kazimiera urodziła się w wielodzietnej rodzinie rolniczej. Jej rodzice mieli dwanaścioro dzieci, niestety dwoje z nich zmarło w wieku niemowlęcym. Smutny ślad w historii rodziny pozostawiła także śmierć siostry pani Kazimiery, która w czasie II wojny światowej, w wieku osiemnastu lat tragicznie zginęła z rąk okupantów. Pani Kazimiera wyszła za mąż 31 grudnia 1939 r. w kościele w Radzikach Dużych. Po wybuchu II wojny światowej kościół parafialny w Radominie zamieniono na niemiecki magazyn, dlatego pani Kazimiera nie mogła wciąć ślubu w swojej parafii. Państwo Słowik wspólnie prowadzili gospodarstwo rolne w Radominie – mąż zajmował się pracą, a pani Kazimiera domem i dziećmi. Małżeństwo doczekało się sześciorga dzieci – trzech córek i trzech synów. W wieku 45 lat jej mąż zmarł na nowotwór mózgu. Był to ciężki czas dla pani Kazimiery, która musiała nie tylko zająć się wychowaniem dzieci, ale też ich utrzymaniem. Z malutkiego sześciohektarowego gospodarstwa rolnego ciężko było jednak w dostatku utrzymać siedmioosobową rodzinę. Pani Kazimiera z pomocą najstarszego syna zajęła się więc ogrodnictwem i warzywnictwem aby zapewnić rodzinie lepszy byt. Wychowując szóstkę dzieci nie miała wiele wolnego czasu dla ciebie. W pełni poświęciła się rodzinie i pracy, czym zasłużyła sobie na ogromny szacunek swoich dzieci. Pomimo tego, że pani Kazimiera wychowywała je samotnie i wiele czasu musiała poświęcić na doglądanie gospodarstwa bardzo troszczyła się o ich rozwój. Wszystkie jej dzieci ukończyły szkołę średnią, a troje z nich skończyło studia, co nie było dość powszechne na wsi wiele lat temu. Obecnie Kazimiera Słowik, choć nadal zameldowana w Radominie, mieszka z córką i jej rodziną w Golubiu-Dobrzyniu. Cieszy się dobrym zdrowiem. Doczekała się 13 wnucząt (12 wnuków i tylko jednej wnuczki) oraz 21 prawnucząt. Już niebawem pani Kazimiera zostanie prababcią po raz 22.

 

Kazimiera Słowik, fot. Łukasz PiecykKazimiera Słowik, fot. Łukasz PiecykKazimiera Słowik, fot. Łukasz PiecykKazimiera Słowik, fot. Łukasz Piecyk