Rówieśnicy Niepodległej

Jadwiga Jańczak, fot. Filip Kowalkowski

Jadwiga Jańczak

Jadwiga Jańczak przez większość życia zawodowego pracowała w sklepie PSS Społem

 

Jadwiga Jańczak urodziła się 7 października 1917 r. w Nowej Świętej w powiecie złotowskim. Pochodzi z wielodzietnej rodziny – miała 6 rodzeństwa. Szkołę podstawową ukończyła w Więcborku. Następnie pracowała w rodzinnym gospodarstwie. W czasie II wojny światowej pracowała u niemieckiego gospodarza na majątku w Zalesiu. Kiedy wojna chyliła się ku końcowi, zaproponowano jej wyjazd do Niemiec. Kategorycznie odmówiła, mówiąc że jest Polką i zostaje w Polsce. W lipcu 1945 r. wyszła za mąż. Pani Jadwiga urodziła 4 synów i córkę. Przez większość życia zawodowego pracowała w sklepie PSS Społem. Doczekała się 13 wnuków i 8 prawnuków. Obecnie przebywa w Domu Seniora w Więcborku.

 

Jadwiga Jańczak, fot. Filip KowalkowskiJadwiga Jańczak, fot. Filip KowalkowskiJadwiga Jańczak, fot. Filip KowalkowskiJadwiga Jańczak, fot. Filip Kowalkowski