Rówieśnicy Niepodległej

Henryk Ćwikliński, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Henryk Ćwikliński, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Henryk Ćwikliński

Henryk Ćwikliński urodził się 28 listopada 1922 roku w miejscowości Świątniki (powiat włocławski). Ukończył Szkołę Ogrodniczą w Poznaniu. Na początku swojej kariery zawodowej zajmował się ogrodnictwem. Jednak najdłużej, bo przez 27 lat, pracował w Zakładzie Karnym we Włocławku. Przez lata zajmował kilka stanowisk, był między innymi oddziałowym. Od około 50 lat jest na emeryturze, mimo to nadal jest mocno związany ze swoim miejscem pracy.

 

Wspólnie z żoną Ireną wychował dwóch synów: Mariana i Sławomira. Pan Henryk doczekał dwojga wnucząt i trojga prawnucząt.

 

Obecnie mieszka we Włocławku wraz z synem Sławomirem i jego żoną Barbarą.

 

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

styczeń 2023 r.