Rówieśnicy Niepodległej

Elżbieta Grzywacz, fot. Tomasz Czachorowski/eventphoto.com.pl dla UMWKP
Elżbieta Grzywacz, fot. Tomasz Czachorowski/eventphoto.com.pl dla UMWKP

Elżbieta Grzywacz

Elżbieta Grzywacz, z domu Bąk, przyszła na świat 13 stycznia 1923 roku w Tucholi. Córka Antoniego i Katarzyny w wieku 17 lat została wywieziona na Prusy Wschodnie, gdzie ciężko pracowała na roli u niemieckiego gospodarza. Gdy zachorowała, została zwolniona na leczenie i powróciła w rodzinne strony.

 

Mając 20 lat przystąpiła do działalności konspiracyjnej. Była kurierką i łączniczką partyzantki leśnej z Inspektoratem Armii Krajowej w Bydgoszczy, działała pod pseudonimem „Helcia”. Dostarczała tajne informacje, amunicję, leki czy żywność, ryzykując życie. Za działalność w okresie okupacji uzyskała stopień porucznika Armii Krajowej.

 

Po wojnie wyszła za mąż za Alojzego Grzywacza i przeprowadzili się do Młynar (obecnie województwo warmińsko-mazurskie), gdzie wspólnie prowadzili warsztat stolarski. Pani Elżbieta owdowiała mając 34 lata, została sama z sześciorgiem małoletnich dzieci. Najmłodszy syn kończył wówczas dopiero 2 lata. By zapewnić rodzinie byt, zdobyła uprawnienia mistrzowskie i przejęła zakład po mężu. Chcąc zapewnić dzieciom lepszy start życiowy i większe możliwości kształcenia dla dzieci, przeniosła się do Bydgoszczy.

 

Obecnie nadal mieszka w Bydgoszczy.
 
Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

luty 2023 r.