Rówieśnicy Niepodległej

Bronisława Przeracka, fot. Andrzej Goiński
Bronisława Przeracka, fot. Andrzej Goiński

Bronisława Przeracka

Bronisława Przeracka swoje życie związała z ziemią brodnicką

 

Bronisława Przeracka urodziła się 4 września 1918 roku jako przedostanie dziecko państwa Weroniki i Stanisława Zielińskich, rolników ze wsi Zembrze, w powiecie brodnickim, w gminie Brzozie. Pani Bronisława ma ośmioro rodzeństwa: 3 siostry i 5 braci. Pani Bronisława ukończyła tylko szkołę podstawową, jednakże w ówczesnym okresie na wsi było to powszechne zjawisko. Okres II wojny światowej spędziła ciężko pracując w gospodarstwie rolnym należącym do Niemca. Po jej zakończeniu wyszła za mąż i przeprowadziła się do wsi Radoszki w powiecie brodnickim, gdzie wspólnie z mężem prowadziła gospodarstwo rolne. Poza tym jej mąż trudnił się zawodem kowala. Bronisław Przeracka była przede wszystkim gospodynią domową, która urodziła i wychowała 4 dzieci. Pomagała również mężowi w uprawianiu roli. Mimo tak wielu obowiązków pasją pani Bronisławy było szycie, a także haftowanie. W wolnych chwilach z wielkim zamiłowaniem oddawała się tym zajęciom. Mimo problemów zdrowotnych, jakie Bronisława Przeracka miewała w młodości dziś cieszy się dobrym zdrowiem. Nadal mieszka we wsi Radoszki z synem. Ma 7 wnucząt i kilkoro prawnucząt.

 

Bronisława Przeracka, fot. Andrzej GoińskiBronisława Przeracka, fot. Andrzej GoińskiBronisława Przeracka, fot. Andrzej GoińskiBronisława Przeracka, fot. Andrzej Goiński