Rówieśnicy Niepodległej

Wizyta rówieśników niepodległej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa kujawsko-Pomorskiego fot. Szymon Zdziebło, www.tarantoga.pl

Bernard Janecki

Stolarz, kierowca, konserwator. Na emeryturę przeszedł w wieku 92 lat. Do dziś tworzy drewniane rzeźby.

 

Bernard Janecki urodził się 16 marca 1917 r. w Łąkiem w Gminie Strzelno, jako syn Franciszki i Antoniego, miał jeszcze trzech starszych braci. W Łąkiem ukończył szkołę podstawową, a w Mogilnie szkolę zawodową w zawodzie stolarza. Jako młody chłopak służył w 18. Pułku Ułanów Pomorskich w Grudziądzu. W 1936 roku w Strzelnie ożenił się z Elżbietą Kocinkowską, z którą dochował się sześciorga dzieci. Przez 25 lat pracował jako kierowca w Kolumnie Transportu Sanitarnego w Mogilnie i w Pogotowiu Ratunkowym w Strzelnie. Później rozpoczął pracę w strzeleńskim Liceum Ogólnokształcącym, gdzie był konserwatorem. Z racji wyuczonego zawodu zajmował się przede wszystkim stolarką. Do dzisiaj w gabinecie chemicznym placówki wisi wykonana przez niego tablica Mendelejewa, a pan Bernard wciąż zajmuje się stolarką i rzeźbiarstwem. Co ciekawe, na emeryturę przeszedł w wieku 92 lat. Doczekał się pięciorga wnuków i dziewięciorga prawnucząt.

 

Bernard Janecki z żoną Elżbietą, zdjęcie wykonane w 1936 roku, fot. archiwum prywatneZdjęcie z dowodu osobistego Bernarda Janeckiego, fot. archiwum prywatneBernard Janecki podczas komunii świętej, fot. archiwum prywatneBernard Janecki (drugi od prawej) z rodziną podczas wesela prawnuczki Małgorzaty, fot. archiwum prywatneBernard Janecki podczas służby w 18. Pułku Ułanów Pomorskich w Grudziądzu, fot. archiwum prywatneWizyta rówieśników niepodległej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa kujawsko-Pomorskiego fot. Szymon Zdziebło, www.tarantoga.plWizyta rówieśników niepodległej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa kujawsko-Pomorskiego fot. Szymon Zdziebło, www.tarantoga.plWizyta rówieśników niepodległej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa kujawsko-Pomorskiego fot. Andrzej Goiński