Aktualności

Budowa ronda w Białych Błotach coraz bliżej finiszu, fot. Filip Kowalkowski
Budowa ronda w Białych Błotach coraz bliżej finiszu, fot. Filip Kowalkowski

Rondo w Białych Błotach prawie gotowe

Trwają zaawansowane prace przy budowie ronda turbinowego na drodze wojewódzkiej łączącej Bydgoszcz z Białymi Błotami. Wykonawca inwestycji rozpoczął układanie nawierzchni północnej części skrzyżowania. Równocześnie budowana jest droga dojazdowa w kierunku osiedla Miedzyń. Na nowe rondo kierowcy wjadą latem. 

 

– Inwestycja poprawi bezpieczeństwo i usprawni ruch na tym newralgicznym skrzyżowaniu. Cieszę się, że zadanie udało się skoordynować z powiatem bydgoskim i gminą Białe Błota. Dzięki temu w ramach jednej inwestycji powstają też drogi dojazdowe – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

W grudniu ubiegłego roku otwarta została jezdnia południowa, na której obecnie odbywa się ruch pomiędzy Bydgoszczą i węzłem na trasie szybkiego ruchu w Białych Błotach. Z początkiem roku ruszyły prace przy budowie jezdni północnej. Wykonawca usunął starą nawierzchnię, wybudował kanalizację deszczową i ustawił fundamenty pod oświetlenie. Pojawiły się krawężniki, układane są kolejne warstwy konstrukcyjne jezdni i nowa nawierzchnia. Trwają ostatnie prace przy budowie chodnika i ścieżki rowerowej.

 

Inwestycja o wartości 18,6 miliona złotych jest finansowana głównie ze środków samorządu województwa. Na koszt gminy Białe Błota powstaje nowy odcinek ulicy Ofiar Hitleryzmu. Samorząd gminy zdecydował się na budowę odcinka ulicy Duńskiej, która dochodzić będzie do nowego skrzyżowania.

 

W ubiegłym roku zakończyła się budowa pierwszego dojazdu do ronda od strony miejscowości Trzciniec. To zadanie zrealizował Powiat Bydgoski, korzystając z marszałkowskiego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie polegało na przebudowie odcinka drogi powiatowej, która otrzymała kształt umożliwiający przyłączenie jej do powstającego ronda.

 

Zakres inwestycji

Skrzyżowanie będzie miało charakter ronda turbinowego. To rozwiązanie, które gwarantuje płynność ruchu i bezpieczeństwo. Kierujący, jeszcze przed wjazdem na skrzyżowanie, wybierają pas ruchu właściwy dla dalszego kierunku jazdy.

 

Na drodze wojewódzkiej nr 223 wytyczone zostaną dwa pasy ruchu przeznaczone m.in. do jazdy na wprost na najbardziej obciążonym kierunku Bydgoszcz-Białe Błota. Powstanie łącznica pozwalającą na pominięcie wjazdu na rondo kierowcom skręcającym z Bydgoszczy w prawo, w kierunku osiedla Miedzyń. Pojawią się chodniki i ścieżka rowerowa. Wokół ronda od stron północnej, zachodniej oraz południowej wytyczymy przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów.

 

Rondo w liczbach:

  • średnica – ok. 48 m
  • koszt – 18,6 mln zł
  • gwarancja – 7 lat.

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

21 maja 2020 r.

 

Budowa ronda w Białych Błotach coraz bliżej finiszu, fot. Filip KowalkowskiBudowa ronda w Białych Błotach coraz bliżej finiszu, fot. Filip KowalkowskiBudowa ronda w Białych Błotach coraz bliżej finiszu, fot. Filip KowalkowskiBudowa ronda w Białych Błotach coraz bliżej finiszu, fot. Filip KowalkowskiBudowa ronda w Białych Błotach coraz bliżej finiszu, fot. Filip KowalkowskiBudowa ronda w Białych Błotach coraz bliżej finiszu, fot. Filip Kowalkowski