Aktualności

W miastach Kujaw i Pomorza mieszka 59 procent populacji, fot. Tymon Markowski
W miastach Kujaw i Pomorza mieszka 59 procent populacji, fot. Tymon Markowski

Region w statystyce: najwięcej urodzeń od sześciu lat

Według danych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy w połowie roku w województwie kujawsko-pomorskim mieszkało 2,083 miliona osób. W pierwszym półroczu zaobserwowano największą liczbę urodzeń od sześciu lat oraz większą liczbę imigracji zagranicznych od emigracji.

 

Liczba ludności województwa kujawsko-pomorskiego systematycznie maleje – spadek obserwowany jest już siódmy rok z kolei, od 2013 roku mamy też ujemny przyrost naturalny. W I półroczu 2017 roku zarejestrowano 10,5 tysiąca urodzeń żywych (ponad 800 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku) oraz 11 tysięcy zgonów (ponad 400 więcej niż w I półroczu 2016 roku).

 

W miastach mieszka 1,237 miliona osób (59 procent populacji), a na wsi 846 tysięcy osób. W Kujawsko-Pomorskiem jest więcej kobiet (52 procent) niż mężczyzn – współczynnik feminizacji (określający liczbę kobiet przypadającą na 100 mężczyzn) wynosi 106 (w miastach 11, a na wsi 99).

 

Na ogólną liczbę ludności regionu wpływają też migracje zagraniczne. W naszym regionie liczba migracji była w ostatnim półroczu wyższa od liczby emigracji. Na pobyt stały zameldowało się około 250 osób, które mieszkały wcześniej za granicą. W tym samym czasie za granicę wyjechało 180 osób. Saldo migracji wyniosło zatem plus 70 osób, dla porównania w 2010 roku było to minus 114 osób.

 

Informacja przygotowana przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

14 listopada 2017 r.