Aktualności

Fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKP
Fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKP

Rada Inwestycyjna przy zarządzie województwa

15 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Inwestycyjnej dla Funduszu Powierniczego działającego w celu wdrażania instrumentów finansowych (pożyczek) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) 2021-2027 . Rada, której przewodniczy marszałek Piotr Całbecki, jest ciałem doradczym zarządu województwa. W gremium zasiadają eksperci w dziedzinie biznesu, ekonomii i rynków finansowych.

 

Rada będzie doradzać w kwestiach związanych z zarządzaniem projektami FEdKP o łącznej wartości 986 mln zł. Wsparcie zwrotne będzie oferowane poprzez Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju i pośredników finansowych w formie m.in. preferencyjnych pożyczek lub pożyczek z częściowym umorzeniem (nowość w tej perspektywie). Oferta będzie skierowana przede wszystkim do przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i wspólnot mieszkaniowych.

 

Dedykowane produkty w ramach FEdKP to:

  • pożyczka rozwojowa dla przedsiębiorców – przeznaczona dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz (w ograniczonym zakresie) dla grupy przedsiębiorstw sektora small mid-caps (firm zatrudniających do 499 pracowników) na finansowanie przedsięwzięć zapewniających trwały wzrost i podniesienie konkurencyjności (wartość projektu: 428,6 mln zł);
  • pożyczka na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej i oświetlenia ulicznego dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach ZIT i OPPT (wartość projektu: 228 mln zł);
  • pożyczka na modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej poza polityką terytorialną (wartość projektu: 62 mln zł);
  • ekopożyczka z premią dla przedsiębiorstw – finansowanie ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej w mikro- i małych przedsiębiorstwach oraz w przedsiębiorstwach komunalnych (wartość projektu: 72 mln zł).
  • ekopożyczka z premią dla przedsiębiorstw – transformacja w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego (wartość projektu: 29,7 mln zł);
  • pożyczka na energetykę opartą o odnawialne źródła (wartość projektu: 166 mln zł).

 

To już trzecia perspektywa finansowa, w ramach której środki naszego programu regionalnego są kierowane w formie instrumentów zwrotnych. Łączna wartość dofinansowania do tego typu projektów od początku wdrażania regionalnych programów wynosi 1,7 mld zł. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przekazano na ten cel 184 mln zł środków EFRR, za co udzielono 2,5 tys. pożyczek i utworzono 2 941 nowych miejsc pracy. W ramach projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przekazano na ten cel 699 mln zł EFRR, dzięki czemu udzielono m.in. pożyczek.

 

Departamentu Zarządzania FEdKP

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

23 stycznia 2024 r.