Aktualności

Ceremonia wręczenia aktów powołania, fot. Mikołaj Kuras
Ceremonia wręczenia aktów powołania, fot. Mikołaj Kuras

Rada dla wsparcia bohaterów podziemnej opozycji

W Kujawsko-Pomorskiem wchodzi w życie jeden z zasadniczych elementów regulacji związanych z ustawą o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych. Marszałek Piotr Całbecki wręczył 6 maja akty powołania do wojewódzkiej rady konsultacyjnej do spraw tych środowisk, której misją jest ich wspieranie oraz opiniowanie wniosków potwierdzających status kombatancki.

 

– Wolność Polski jest dziełem tysięcy Polaków, którzy nigdy się nie zgodzili na wolność niepełną. Udało się ją wywalczyć bez karabinów, bez armii, dzięki jedności całego narodu. Tego dzieła nie można zapomnieć; jeśli zapomnimy, krucha będzie nasza przyszłość – stwierdził w swoim wystąpieniu podczas ceremonii gospodarz województwa.

 

Nowe prawo, które weszło w życie latem ubiegłego roku, reguluje między innymi kwestie związane z pomocą finansową osobom zaangażowanym w walkę na rzecz wolności i demokracji w latach 1956-1989 oraz represjonowanym z powodów politycznych. W myśl ustawy dawni działacze antypeerelowscy mogą występować do Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych o nadanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Wiąże się to z prawem do otrzymywania okresowych świadczeń pieniężnych i wypłacanej jednorazowo (nie częściej niż raz w roku) pomocy pieniężnej (przy spełnieniu określonych ustawą warunków dochodowych). Pierwsze z tych świadczeń ma wymiar 400 złotych, drugie przyjmuje wymiar 150 proc. lub 300 proc. najniższej emerytury. W tym ostatnim przypadku chodzi o wsparcie związane z zakupem wózka inwalidzkiego lub sprzętu służącego rehabilitacji, a także działaniami zmierzającymi do dostosowania mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

 

Rolą powołanej właśnie rady będzie też pomoc w składaniu wniosków o wynikającą z ustawy pomoc pieniężną oraz integrowanie środowiska byłych działaczy podziemnej opozycji.

 

W skład gremium wchodzi osiem osób, wśród nich inicjator i współautor zapisów ustawy, długoletni parlamentarzysta naszego regionu, wicemarszałek Senatu poprzedniej kadencji Jan Wyrowiński. Na pierwszym posiedzeniu rada wybrała przewodniczącego. Został nim prof. Wojciech Polak, historyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, znany m. in. z publikacji naukowych poświęconych opozycji antykomunistycznej. 

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

6 maja 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 9 maja 2016 r.

 

Ceremonia wręczenia aktów powołania, fot. Mikołaj KurasCeremonia wręczenia aktów powołania, fot. Mikołaj KurasCeremonia wręczenia aktów powołania, fot. Mikołaj KurasCeremonia wręczenia aktów powołania, fot. Mikołaj KurasCeremonia wręczenia aktów powołania, fot. Mikołaj KurasCeremonia wręczenia aktów powołania, fot. Mikołaj KurasCeremonia wręczenia aktów powołania, fot. Mikołaj KurasCeremonia wręczenia aktów powołania, fot. Mikołaj KurasCeremonia wręczenia aktów powołania, fot. Mikołaj KurasCeremonia wręczenia aktów powołania, fot. Mikołaj KurasCeremonia wręczenia aktów powołania, fot. Mikołaj KurasCeremonia wręczenia aktów powołania, fot. Mikołaj Kuras