Aktualności

Świąteczne przygotowania w zakładzie aktywności zawodowej w Białych Błotach, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP
Świąteczne przygotowania w zakładzie aktywności zawodowej w Białych Błotach, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

Przygotowania do świąt w ZAZ-ach

Trwa gorączka świątecznych przygotowań w Zakładach Aktywności Zawodowej (ZAZ) w naszym regionie. Pracownicy jednego z nich, znajdującego się w Białych Błotach (powiat bydgoski), pod czujnym okiem opiekunów stworzyli niepowtarzalne ozdoby bożonarodzeniowe. Podobną inicjatywę podjęły także pozostałe placówki.

 

– Zakłady aktywności zawodowej są skuteczną formą prowadzenia rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Dają szansę na przygotowanie do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Wspieranie tego typu placówek, to jedno z zadań samorządu województwa – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

W Kujawsko-Pomorskiem funkcjonuje 9 ZAZ-ów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Pracują tam osoby z niepełnosprawnościami, niezdolne do pracy na rynku otwartym i często dotknięte długotrwałym wykluczeniem społecznym. W tych niezwykłych miejscach zatrudnienia całość wypracowanego dochodu przeznacza się na realizację misji społecznej oraz zawodową rehabilitację zatrudnionych, pod opieką i nadzorem wykwalifikowanego personelu. Działania te mają na celu przywrócenie sprawności do wykonywania obowiązków zawodowych i docelowo – znalezienie zatrudnienia poza zakładem. Wszystkie ZAZ-y w naszym regionie zatrudniają w sumie ponad 400 osób z niepełnosprawnościami.

 

Lista Zakładów Aktywności Zawodowej w naszym regionie

 

W tym roku na dofinansowanie tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej przyznano z budżetu województwa i PFRON środki o łącznej wysokości ponad 11 milionów złotych.

 

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

23 grudnia 2021 r.

 

Świąteczne przygotowania w zakładzie aktywności zawodowej w Białych Błotach, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPŚwiąteczne przygotowania w zakładzie aktywności zawodowej w Białych Błotach, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPŚwiąteczne przygotowania w zakładzie aktywności zawodowej w Białych Błotach, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPŚwiąteczne przygotowania w zakładzie aktywności zawodowej w Białych Błotach, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPŚwiąteczne przygotowania w zakładzie aktywności zawodowej w Białych Błotach, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPŚwiąteczne przygotowania w zakładzie aktywności zawodowej w Białych Błotach, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPŚwiąteczne przygotowania w zakładzie aktywności zawodowej w Białych Błotach, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPŚwiąteczne przygotowania w zakładzie aktywności zawodowej w Białych Błotach, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPŚwiąteczne przygotowania w zakładzie aktywności zawodowej w Białych Błotach, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPŚwiąteczne przygotowania w zakładzie aktywności zawodowej w Białych Błotach, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPŚwiąteczne przygotowania w zakładzie aktywności zawodowej w Białych Błotach, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPŚwiąteczne przygotowania w zakładzie aktywności zawodowej w Białych Błotach, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP