Aktualności

Przeciw przemocy

Przeciw przemocy

„Administracja publiczna wobec zjawiska przemocy w rodzinie – analiza dostępnych narzędzi oddziaływania” – to tytuł organizowanej przez samorząd województwa konferencji, która odbędzie się dzisiaj (24 marca) w Urzędzie Marszałkowskim.

 

Tematem spotkania będzie zagadnienie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, a co za tym idzie zadania samorządu powiatowego, odpowiedzialnego według zapisów ustawowych za działania w tym obszarze. Podczas konferencji przedstawione zostaną również: krajowy i  wojewódzkie programy związane z ograniczaniem zjawiska przemocy w rodzinie.

 

Gośćmi spotkania będą dr Dorota Dyjakon, która wygłosi wykład „Praca psychologiczna ze sprawcami przemocy domowej – teoria i praktyka” oraz Elżbieta Kuleszko, która przedstawi wykład „Doświadczenia z pracy z dziećmi – ofiarami przemocy w rodzinie”.

 

Program spotkania tutaj

 

Departament Spraw Społecznych i  Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego

 

24 marca 2015 r.