Aktualności

Solary w Łysomicach, fot. Tytus Szabelski
Solary w Łysomicach, fot. Tytus Szabelski

PROW – ciepło i elektryczność ze słońca

Samorządy gmin Zbójno (powiat golubsko-dobrzyński), Wąbrzeźno i Chełmno otrzymują środki na realizację własnych programów dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii. Podpisanie umów o dofinansowanie tych przedsięwzięć z pozostającej w dyspozycji samorządowych władz województwa puli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 odbyło się 29 lipca w Urzędzie Marszałkowskim.

 

– Cieszę się, że nasza wieś, idąc duchem czasu, unowocześnia się także w tym zakresie. Energia ze źródeł odnawialnych to nie tylko moda, to konieczność zwłaszcza tam, gdzie szczególnie musimy zadbać o ekologiczne standardy. Warto też wskazać, że energetyczne instalacje prosumenckie, u nas najczęściej chodzi tu o podgrzewające wodę kolektory słoneczne, pozwalają na znaczne oszczędności w domowych budżetach – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.    

 

Nabór wniosków o przyznanie wsparcia na tego typu operacje prowadzony był w maju. Aplikować mogły gminy, w ocenach najwyżej punktowano programy lokalnych samorządów których celem była pomoc w zakupie i instalacji tego typu urządzeń na potrzeby gospodarstw domowych, znaczenie miał też wskaźnik gminnych dochodów w przeliczeniu na mieszkańca. Na liście przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinasowania znalazły się 22 projekty dla których łączna kwota dofinansowania wynosi blisko 14 milionów złotych. Zgodnie z zasadami rozdysponowywania tego typu pomocy, przyjętymi przez zarządzające środkami PROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, samorząd województwa mógł zawrzeć umowy finansowe z co najwyżej trzema wnioskodawcami z najwyższych pozycji listy rankingowej (są to właśnie samorządy gmin Zbójno, Wąbrzeźno i Chełmno). Pozostali mają szansę na pieniądze dzielone centralnie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która na podstawie list przesłanych przez wszystkie samorządy wojewódzkie stworzy ranking krajowy. Lista ta powinna zostać ogłoszona najpóźniej 14 sierpnia.

 

 

Spośród przedsięwzięć które dofinansuje ze swojej puli samorząd województwa dwa dotyczą kolektorów słonecznych podgrzewających wodę na potrzeby gospodarstw domowych (gmina Wąbrzeźno i gmina Chełmno, 55 i 30 domowych kolektorów), a trzeci prosumenckich instalacji przetwarzających energię słoneczną w prąd elektryczny (gmina Zbójno – instalacje fotowoltaiczne pracujące na potrzeby 46 gospodarstw domowych oraz szkoły podstawowej i gimnazjum). Łączna wartość wsparcia to blisko 1,4 mln złotych

 

 

W ceremonii podpisania umów uczestniczyli wicemarszałek Dariusz Kurzawa i wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

29 lipca 2015 r.  

Ostatnia aktualizacja: 30 lipca 2015.

 

Umowy z beneficjentami podpisali wicemarszałek Dariusz Kurzawa i wicemarszałek Zbigniew Ostrowski, fot. Andrzej GoińskiUmowy z beneficjentami podpisali wicemarszałek Dariusz Kurzawa i wicemarszałek Zbigniew Ostrowski, fot. Andrzej GoińskiUmowy z beneficjentami podpisali wicemarszałek Dariusz Kurzawa i wicemarszałek Zbigniew Ostrowski, fot. Andrzej Goiński

Umowy z beneficjentami podpisali wicemarszałek Dariusz Kurzawa i wicemarszałek Zbigniew Ostrowski, fot. Andrzej Goiński