Aktualności

Ceremonia podpisania umowy partnerstwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl
Ceremonia podpisania umowy partnerstwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Profilaktyka społeczna w służbie rodziny

Samorząd województwa, w partnerstwie z dwudziestoma trzema samorządami powiatowymi i miejskimi naszego regionu, uruchamia program, dzięki któremu we wszystkich powiatach ziemskich i każdym z miast na prawach powiatu powstaną miejsca specjalistycznego wspierania rodzin, oferujące bezpłatnie poradnictwo oraz pomoc psychologiczną, socjoterapeutyczną i prawną. Adresatami są zarówno rodziny naturalne, jak i instytucje pieczy zastępczej. Dziś (22 września) odbyło się uroczyste podpisanie umowy o partnerstwie.

 

– Chodzi o szeroko rozumianą profilaktykę społeczną adresowaną do rodzin dysfunkcyjnych lub takich, które dysfunkcyjnymi stać się mogą, by nie dopuścić do tragedii, jaką zawsze jest odebranie dzieci niewydolnym opiekuńczo i wychowawczo rodzicom. Drugą kwestią jest piecza zastępcza. Zależy nam, by odbywała się w warunkach możliwie najbardziej zbliżonych do rodzinnych, w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych przeznaczonych dla co najwyżej czternaściorga młodych ludzi – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.    

 

Przedsięwzięcie pod hasłem „Rodzina w centrum” – z budżetem 11,5 miliona złotych – zakłada stworzenie sieci punktów wsparcia oferujących poradnictwo rodzinne (pedagogiczne, psychologiczne, prawne), mediację i terapię, warsztaty dla rodziców (naturalnych i zastępczych) i warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci, uczestnictwo w grupach wsparcia, superwizje w rodzinach zastępczych i wsparcie (bony edukacyjne) dla osób opuszczających instytucje pieczy zastępczej. Ich działalność pozwoli też na poszerzenie kręgu kandydatów do roli rodziców zastępczych, zapewniając im profesjonalne przygotowanie w postaci uczestnictwa w kursach specjalistycznych. Zakładamy objęcie wsparciem ponad 3 tysięcy osób.  

 

Miejsca te będą funkcjonować w powiązaniu z istniejącymi powiatowymi centrami pomocy rodzinie. Budżet projektu umożliwi przygotowane (wyremontowanie, dostosowanie) i wyposażenie lokali oraz zatrudnienie pracujących w nich specjalistów. Chodzi o rozszerzenie i ujednolicenie systemu wsparcia, którego zalążki już w wielu takich centrach działają.

 

W imieniu samorządu województwa liderem przedsięwzięcia jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, który zaprosił do partnerstwa wszystkie samorządy szczebla powiatowego (powiaty ziemskie i grodzkie) w Kujawsko-Pomorskiem. Finansowanie pochodzi ze środków naszego RPO 2014-2020. Dziś (22 września) podpisanie umowy o partnerstwie.

 

 

Poza własnymi rodzinami wychowuje się w naszym województwie ponad 4,5 tysiąca dzieci, łącznie więcej niż 3 tysiące z nich w ponad 2 tysiącach rodzin zastępczych i 22 rodzinnych domach dziecka.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

22 września 2016 r.

 

Ceremonia podpisania umowy partnerstwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl  Ceremonia podpisania umowy partnerstwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl  Ceremonia podpisania umowy partnerstwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl  Ceremonia podpisania umowy partnerstwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl  Ceremonia podpisania umowy partnerstwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl  Ceremonia podpisania umowy partnerstwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl  Ceremonia podpisania umowy partnerstwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl  Ceremonia podpisania umowy partnerstwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl  Ceremonia podpisania umowy partnerstwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl