Aktualności

Profesor Bogusław Buszewski, fot. Andrzej Romański
Profesor Bogusław Buszewski, fot. Andrzej Romański

Profesor Buszewski członkiem Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki

Związany z marszałkowską administracją naszego województwa wybitny polski chemik profesor Bogusław Buszewski, jako pierwszy w historii naukowiec Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, został członkiem zwyczajnym Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki.

 

Europejska Akademia Nauki i Sztuki to jedna z najbardziej prestiżowych organizacji naukowych i artystycznych w Europie. Jej członkami jest ponad 2 tysiące naukowców, ludzi kultury i religii, w tym 34 noblistów oraz papież Benedykt  XVI. Celem Akademii jest promowanie nauki oraz naukowej i artystycznej wolności. Do jej zadań należą analiza i rozwiązywanie – we współpracy z przedstawicielami władz, wyznań i religii – problemów stojących przed współczesnym społeczeństwem, a także wspieranie twórczości naukowej i artystycznej na poziomie lokalnym i europejskim.

 

Profesor dr hab. Bogusław Buszewski, wybitny uczony i pedagog, specjalista w dziedzinie chemii analitycznej uważany za twórcę polskiej szkoły chromatografii (jednej z technik analitycznych), jest znakomitością naukową o międzynarodowej renomie. Na stałe pracuje na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie kieruje stworzoną przez siebie od podstaw Katedrą Chemii Środowiska i Bioanalityki oraz Centrum Edukacyjno-Badawczym Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, zasiada też w Radzie Naukowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. We wrześniu ubiegłego roku, w uznaniu dorobku naukowego, został odznaczony medalem Jędrzeja Śniadeckiego, który jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Polskie Towarzystwo Chemiczne.

 

Od kilku lat współpracuje z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego. Obecnie pełni funkcję pełnomocnika zarządu województwa ds. rozwoju nauki, badań i wdrożeń oraz innowacyjności.

 

Czytaj także:

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

1 kwietnia 2020 r.