Aktualności

Prawo na rzecz zrównoważonego rozwoju

Prawo na rzecz zrównoważonego rozwoju

Członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska reprezentowała regionalny samorząd na uroczystym posiedzeniu Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, podczas którego podpisano porozumienie w sprawie Kujawsko-Pomorskiego Akademickiego Centrum Prawa Ochrony Środowiska.

 

Powołana w październiku 2014, działająca w strukturze Wydziału Prawa i Administracji UMK placówka została uruchomiona w celu prowadzenia niezależnych interdyscyplinarnych badań naukowych w dziedzinie prawnych regulacji w ochronie środowiska, będzie też działać na polu edukacji i popularyzacji.

 

– Porozumienie jest deklaracją poparcia dla nowej jednostki akademickiej jako ważnej inicjatywy na rzecz udoskonalania i popularyzacji regulacji służących zrównoważonemu rozwojowi – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. Oprócz samorządu województwa i Wydziału Prawa i Administracji toruńskiej uczelni sygnatariuszem dokumentu jest też kujawsko-pomorski Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Ceremonia złożenia podpisów odbyła się 10 marca, podczas uroczystego posiedzenia Rady Wydziału. Uczestniczyli w niej także między innymi prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Emilia Kawka-Patek i dziekan wydziału profesor Tomasz Justyński. Prezes WFOŚiGW przekazała władzom wydziału promesy dotacji na przygotowywane projekty centrum.

 

Nowy ośrodek wydaje kwartalnik „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” oraz (po angielsku) „Polish Yearbook of Environmental Law”. W ubiegłym roku zorganizował między innymi Zjazd Katedr Prawa Ochrony Środowiska, w którym wzięło udział ponad 150 naukowców z całej Polski.

 

Treść porozumienia tutaj.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

13 marca 2015 r.