Aktualności

Krajowy Plan Odbudowy: wstępne konsultacje w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Krajowy Plan Odbudowy: wstępne konsultacje w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Prace nad wyborem inwestycji do Krajowego Planu Odbudowy

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to 57 mld euro z Unii Europejskiej na dotacje i pożyczki, które Polska będzie mogła wykorzystać na działania wzmacniające gospodarkę i społeczeństwo po kryzysie spowodowanym pandemią Covid-19. Jest dokumentem planistycznym będącym podstawą do tego, by nasz kraj mógł sięgnąć po środki z wartego 750 mld euro Planu Odbudowy dla Europy.

 

Krajowy Plan Odbudowy, nad którym pracuje obecnie polski rząd, będzie zawierał informacje o planowanych reformach i inwestycjach służących przywróceniu polskiej gospodarki na ścieżkę wzrostu. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przystąpiło do konsultacji z samorządami województw, w wyniku których powstanie będąca elementem dokumentu lista inwestycji w całym kraju.

 

 

W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się 4 sierpnia robocze spotkanie konsultacyjne z interesariuszami, które miało na celu przedyskutowanie sposobu przeprowadzenia procesu identyfikacji propozycji projektów naszego województwa do KPO. Informacja o tworzeniu listy proponowanych projektów trafiła również wczoraj do wszystkich gmin i powiatów w Kujawsko-Pomorskiem oraz do naszych partnerów społeczno-gospodarczych.

 

Propozycje inwestycyjne regionów muszą zostać przekazane Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej do 14 sierpnia. Dlatego czas na nadsyłanie przez interesariuszy zgłoszeń do Urzędu Marszałkowskiego mija 10 sierpnia.  

 

Z regulacji unijnych wynika, że Krajowy Plan Odbudowy powinien zostać przedstawiony Komisji Europejskiej między 15 października 2020 a 30 kwietnia 2021. KE ma 2 miesiące na ocenę i decyzję o wsparciu finansowym.

 

Departament Funduszy Europejskich

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

5 sierpnia 2020 r.

 

Krajowy Plan Odbudowy: wstępne konsultacje w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKrajowy Plan Odbudowy: wstępne konsultacje w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKrajowy Plan Odbudowy: wstępne konsultacje w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKrajowy Plan Odbudowy: wstępne konsultacje w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKrajowy Plan Odbudowy: wstępne konsultacje w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKrajowy Plan Odbudowy: wstępne konsultacje w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKrajowy Plan Odbudowy: wstępne konsultacje w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKrajowy Plan Odbudowy: wstępne konsultacje w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP