Aktualności

Konferencja prasowa dotycząca projektu „Regiogmina” w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl
Konferencja prasowa dotycząca projektu „Regiogmina” w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl

Powstaje program wspierania rozwoju przedsiębiorczości

Samorząd województwa oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Szkoła Główna Handlowa zrealizują wspólnie projekt badawczo-wdrożeniowy, który zakłada opracowanie kompleksowego programu wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. Umożliwi to grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

W Kujawsko-Pomorskiem działa ponad 80 tysięcy małych i średnich firm, z reguły bardzo małych. W sumie pracuje w nich ponad 400 tysięcy osób. Polskie MSP generują prawie połowę PKB i tworzą miejsca pracy dla prawie 70 procent zatrudnionych. Mają jednak mniejszy udział w krajowym PKB niż średnia Unii Europejskiej, są też mniej produktywne, mniej innowacyjne i mniej inwestują. Zwiększenie ich konkurencyjności to jedno z najważniejszych wyzwań.

 

Projekt „Regiogmina” którego liderem jest województwo kujawsko-pomorskie, a partnerami Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu „Gospostrateg”, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Budżet przedsięwzięcia, finansowanego w całości z grantu NCBR, to 10,5 miliona złotych. Kujawsko-Pomorskie jest jednym z dwóch polskich regionów, które otrzymały tego rodzaju wsparcie. Realizację projektu zaplanowano na 32 miesiące.

 

– Na podstawie rozległych badań sektora MSP chcemy uzyskać dane i wnioski, które pozwolą utworzyć obserwatorium gospodarcze – ważne narzędzie administracyjne, które będzie definiować problemy i wskazywać obszary interwencji w celu pobudzania rozwoju gospodarczego. Mam nadzieję przyczyni się do tego, że nasza gospodarka przyspieszy – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Zespoły badawcze uczestniczące w projekcie przeprowadzą dogłębne badanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Kompleksowe informacje o kujawsko-pomorskich firmach zostaną zebrane w Regionalnym Obserwatorium Gospodarczym – trwale aktualizowanej bazie danych, z których korzystać będą mogły między innymi samorządy i instytucje wsparcia.

 

Projekt zakłada również diagnozę istniejących i identyfikację nowych instrumentów oddziaływania na rozwój regionalnej gospodarki, a także wskazanie koniecznych zamian instytucjonalnych i legislacyjnych. Cel to wypracowanie skutecznych narzędzi działających na rzecz przedsiębiorców, oferowanych na poziomie gmin i powiatów. Proponowane rozwiązania będą uwzględniały rozwój współpracy między firmami, pomoc kapitałową, działania zmierzające do pozyskiwanie nowych inwestorów i inwestycji dla regionu oraz pomoc lokalnym firmom w rozwoju działalności eksportowej i innowacyjnej. Na ich przetestowanie pozwoli specjalny pilotaż, który zostanie przeprowadzony w 21 gminach.

 

O założeniach programu była mowa podczas poniedziałkowej (8 października) konferencji prasowej w Urzędzie Marszałkowskim z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, rektora UMK prof. Andrzeja Tretyna, prorektora ds. nauki i zarządzania Szkoły Głównej Handlowej prof. Piotr Wachowiaka oraz osób zaangażowanych w realizację projektu.

 

Wypowiedź marszałka Piotra Całbeckiego (audio)

Wypowiedź rektora UMK prof. Andrzeja Tretyna (audio)

Wypowiedź prorektora Szkoły Głównej Handlowej prof. Piotr Wachowiaka (audio)

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

9 października 2018 r.

 

Konferencja prasowa dotycząca projektu „Regiogmina” w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plKonferencja prasowa dotycząca projektu „Regiogmina” w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plKonferencja prasowa dotycząca projektu „Regiogmina” w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plKonferencja prasowa dotycząca projektu „Regiogmina” w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plKonferencja prasowa dotycząca projektu „Regiogmina” w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plKonferencja prasowa dotycząca projektu „Regiogmina” w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plKonferencja prasowa dotycząca projektu „Regiogmina” w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plKonferencja prasowa dotycząca projektu „Regiogmina” w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plKonferencja prasowa dotycząca projektu „Regiogmina” w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plKonferencja prasowa dotycząca projektu „Regiogmina” w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plKonferencja prasowa dotycząca projektu „Regiogmina” w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl