Aktualności

Kwietniowe posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Łukasz Piecyk
Kwietniowe posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Łukasz Piecyk

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO

W Ciechocinku zakończyły się 15 czerwca dwudniowe obrady Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Gremium zajmowało się między innymi przedłożonymi przez zarząd województwa kryteriami wyboru projektów w kolejnych konkursach o dofinansowanie. Chodzi między innymi o dotacje dla innowacyjnych przedsiębiorstw,  termomodernizację i rewitalizację oraz vouchery dla rodziców nad pokrycie kosztów opieki na najmłodszymi dziećmi.

 

W pierwszym dniu obrad członkowie komitetu wysłuchali informacji o stanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego oraz o zmianach w RPO przedstawionych do zatwierdzenia Komisji Europejskiej.

 

W drugim dniu gremium zajęło się kryteriami planowanych do ogłoszenia konkursów o dofinansowanie projektów. W sferze projektów inwestycyjnych wsparcie trafi na budowę sieci elektroenergetycznych i mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz rozwój czystego transportu miejskiego i projekty z zakresu gospodarki odpadami. Kolejne konkursy będą dotyczyć projektów rewitalizacji oraz termomodernizacji.

 

Zaplanowano też nabory wniosków dotyczących inwestycji w infrastrukturę mieszkań socjalnych, wspomaganych i chronionych. Wkrótce ruszą też nabory, w ramach których dofinansowanie trafi na wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw, rozwój podmiotów ekonomii społecznej oraz uruchomienie voucherów dla rodziców na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi do lat trzech.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

15 czerwca 2018 r.

ostatnia aktualizacja: 18 czerwca 2018 r.