Aktualności

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, 22 marca 2018, fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, 22 marca 2018, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO

Podczas odbywającego się 22 marca posiedzenia Komitet Monitorujący naszego Regionalnego Programu Operacyjnego zatwierdził kryteria wyboru projektów w kolejnych planowanych na najbliższe miesiące konkursach o dofinansowanie i naborach pozakonkursowych. Po raz pierwszy w tej perspektywie finansowej uruchamiamy środki na rozwiązania w dziedzinie selektywnej zbiórki odpadów, infrastrukturę transportu pasażerskiego i zakupy sprzętu, w tym wozów bojowych, dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

Konkurs, w którym podzielimy wsparcie na budowę i modernizację punktów selektywnej zbiórki odpadów ogłosimy już w kwietniu. Alokacja wyniesie ponad 21 milionów złotych. Do składania wniosków zapraszamy samorządy lokalne.

 

Inwestycje w miejsca obsługi pasażerskiego transportu kolejowego zostaną dofinansowane w ramach ogłoszonego w maju konkursu RPO z pulą środków bliską 50 mln złotych. Także o te środki mogą się ubiegać samorządy. Ich partnerami w tych przedsięwzięciach mogą być zarządcy infrastruktury kolejowej, w tym dworców.

 

Ochotnicza Straż Pożarna jest adresatem środków, które uruchomimy w ramach dwóch konkursów zaplanowanych do ogłoszenia w maju i czerwcu. Formacje OSP mogą liczyć na możliwość sfinansowania z ich pomocą zakupów specjalistycznego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków żywiołów i katastrof ekologicznych, a także samochodów ratowniczo-gaśniczych. Do podziału będzie prawie 8 (samochody) i ponad 2,5  mln złotych (sprzęt).

 

W najbliższych konkursach pieniądze przeznaczamy także na budowę i adaptację obiektów dla przedszkoli oraz na tworzenie żłobków i klubów dziecięcych, budowę i przebudowę ścieżek rowerowych, termomodernizację obiektów publicznych i inwestycje w ochronę przyrody. Przygotowujemy też dwa nabory pozakonkursowe dotyczące przedsięwzięć w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa.

 

Na początku posiedzenia informacje o stanie wdrażania RPO przedstawiły dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Agnieszka Tuczyńska, wicedyrektor Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Milena Skopińska oraz dyrektor Wydziału Certyfikacji RPO Anna Sąsiadek-Chuchra.

 

Nasz RPO działa na pełnych obrotach: 

  • mamy ponad 200 ogłoszonych naborów wniosków o dofinansowanie
  • blisko 930 zawartych umów o dofinansowanie
  • wartość podpisanych umów to 3,5 miliarda złotych
  • zakontraktowaliśmy prawie 45 procent wszystkich środków
  • poziom certyfikacji wydatków wyniósł na koniec 2017 roku ponad 6 proc.
  • poziom certyfikacji jest o niemal dwa punkty procentowe wyższy od wymaganego przez Komisję Europejską.

 

Zobacz też Umowy RPO: inwestycje, projekty społeczne i wsparcie dla wsi

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

22 marca 2018 r.

Ostatnia aktualizacja: 26 marca 2018 r.