Aktualności

Komitet Monitorujący FEdKP, 13 lipca 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Komitet Monitorujący FEdKP, 13 lipca 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Posiedzenie Komitetu Monitorującego FEdKP

Obradował Komitet Monitorujący naszego programu regionalnego nowej perspektywy. W porządku obrad znalazło się m.in. zatwierdzenie kryteriów wyboru w naborach wniosków o dofinansowanie projektów w dziedzinie gospodarki wodnej oraz usług społecznych. Posiedzenie, któremu przewodniczył marszałek Piotr Całbecki, rozpoczęło się od informacji na temat samorządowego wojewódzkiego programu teleopieki domowej, który będzie kontynuowany dzięki środkom unijnym 2021-2027.

Teleopieka domowa, sztandarowy projekt społeczny samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, to jeden z cieszących się dużym zainteresowaniem nowych kierunków w usługach opiekuńczych. Marszałkowski program cieszy się uznaniem jako rozwiązanie stosunkowo tanie i stosunkowo proste – „bransoletka życia” to nic innego jak smartwatch z funkcją alarmu i możliwością połączenia z ratownikiem medycznym w telecentrum. Obecnie obejmujemy systemem 3 tysiące osób, a naszymi doświadczeniami w tej dziedzinie dzielimy się z partnerami z siedmiu krajów Unii Europejskiej w międzynarodowym programie „Teleopieka dla starzejącej się Europy” (CARES).

Środki, którymi dysponujemy w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) 2021-2027, to 8,6 mld złotych. Pierwsze nabory wniosków – łącznie 25, m.in. na budowę obwodnic, zakup taboru komunikacji miejskiej dla Bydgoszczy i okolic, zieloną energetykę, zadrzewienia przydrożne, uczniowskie programy stypendialne i wsparcie ekonomii społecznej – zostały ogłoszone już w II kwartale tego roku, zarówno przez zarządzający programem samorząd województwa, jak i instytucje pośredniczące, którymi są marszałkowski Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) i samorząd miejski Bydgoszczy.

W ramach środków FEdKP, którymi rozporządzamy, zakontraktowaliśmy już 58,5 mln złotych – pierwsze pieniądze, którymi jako instytucja pośrednicząca dysponował WUP, popłynęły do wszystkich dwudziestu powiatowych urzędów pracy w całym regionie z przeznaczeniem na przedsięwzięcia interwencyjne na rynku pracy. W ciągu najbliższych trzech miesięcy ogłosimy nabory wniosków na łącznie 835 mln złotych, do końca roku na łącznie ponad 4 miliardy złotych (blisko połowa alokacji).

Jeszcze w lipcu będzie to 14 naborów (m.in. na zakup taboru kolejowego, wsparcie uchodźców i przygotowanie profilaktycznych programów zdrowotnych), w sierpniu 12 (m.in. na zakup ekologicznego transportu miejskiego, program teleopiekuńczy oraz granty dla biznesu na działania badawczo-wdrożeniowe), we wrześniu 15 (m.in. na usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, wsparcie instytucji kultury i rozwój małej retencji). Do końca roku potencjalni beneficjenci zaproszeni zostaną do składania wniosków o dofinansowanie projektów w łącznie 117 konkursach i naborach niekonkurencyjnych.

FEdKP 2021-2027 – nabory wniosków 2023 (prezentacja Departamentu Zarządzania FEdKP)

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

13 lipca 2023 r.

Komitet Monitorujący FEdKP, 13 lipca 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKomitet Monitorujący FEdKP, 13 lipca 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKomitet Monitorujący FEdKP, 13 lipca 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKomitet Monitorujący FEdKP, 13 lipca 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKomitet Monitorujący FEdKP, 13 lipca 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKomitet Monitorujący FEdKP, 13 lipca 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKomitet Monitorujący FEdKP, 13 lipca 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKomitet Monitorujący FEdKP, 13 lipca 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKomitet Monitorujący FEdKP, 13 lipca 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKomitet Monitorujący FEdKP, 13 lipca 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKomitet Monitorujący FEdKP, 13 lipca 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKomitet Monitorujący FEdKP, 13 lipca 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKomitet Monitorujący FEdKP, 13 lipca 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKomitet Monitorujący FEdKP, 13 lipca 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP