Aktualności

Posiedzenie CIVEX w Wilnie, fot. Mieszko Matusiak/UMWKP
Posiedzenie CIVEX w Wilnie, fot. Mieszko Matusiak/UMWKP

Posiedzenie CIVEX w Wilnie

Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych Europejskiego Komitetu Regionów (CIVEX) obradowała w Wilnie. Po posiedzeniu poświęconym bieżącym kwestiom odbyła się konferencja na temat integracji imigrantów i uchodźców rozumianej nie tylko jako problem, ale również jako szansa na rozwiązanie problemów lokalnych społeczności. W obu wydarzeniach uczestniczył marszałek Piotr Całbecki.

 

W powszechnej narracji, tak politycznej, jak i medialnej, na temat kwestii imigracyjnych akcentuje się przede wszystkim kryzys, który trzeba rozwiązać, i wynikające stąd problemy dla państw i lokalnych społeczności. Zupełnie pomija się natomiast możliwe korzyści płynące z udanej integracji przybyszów. Tymczasem to oni mogą być w wielu przypadkach lekiem na obecne wyzwania demograficzne, niedobory siły roboczej i dotykające wielu europejskich regionów zjawisko drenażu mózgów

 

Poza członkami CIVEX w debacie wzięli udział przedstawiciele samorządów lokalnych zrzeszonych w sieci Komitetu  Regionów „Miasta i regiony na rzecz integracji migrantów” oraz eksperci z Przedstawicielstwa Krajów Nordyckich i Bałtyckich przy Biurze Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców i Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych Komisji Europejskiej.

 

Podczas posiedzenia CIVEX zajęła się m.in. analizą wyników wyborów europejskich w kontekście kształtowania się nowej legislatury Unii Europejskiej oraz wyzwaniami związanymi z planowanym rozszerzeniem UE.

 

Gospodarzami wyjazdowego posiedzenia CIVEX w Wilnie byli dwaj litewscy członkowie Komitetu Regionów – mer Wilna Valdas Benkunskas i mer rejonu janowskiego Mindaugas Sinkevičius.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

8 lipca 2024 r.

Ostatnia aktualizacja: 11 lipca 2024 r.