Aktualności

Ceremonia odsłonięcia pomnika matki Marii Karłowskiej w Jabłonowie, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP
Ceremonia odsłonięcia pomnika matki Marii Karłowskiej w Jabłonowie, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP

Pomnik matki Karłowskiej w Jabłonowie

W Jabłonowie Pomorskim w powiecie brodnickim odbyły się 1 czerwca uroczystości związane z odsłonięciem pomnika błogosławionej matki Marii Karłowskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Pasterek, które udziela wsparcia matkom w trudnym położeniu oraz ich dzieciom. W uroczystościach uczestniczyli marszałek Piotr Całbecki i przewodniczący sejmiku województwa Ryszard Bober.

 

Inicjatorami budowy pomnika byli przewodniczący Bober oraz przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Pasterek matka Gracjana Zborała. Wśród członków społecznego komitetu budowy monumentu, który powstał z m. in. z udziałem wsparcia z budżetu województwa, był także marszałek Całbecki.

 

Bardzo ciepły w klimacie i dobrze wpisujący się w otoczenie projekt pomnika stworzył Adam Kuba Matejkowski, artysta rzeźbiarz z Warszawy, który od kilkunastu lat mieszka we wsi Płowęż w gminie Jabłonowo Pomorskie.

 

Urodzona w 1865 roku w Słupówce w powiecie nakielskim w ziemiańskiej rodzinie matka Maria Karłowska, błogosławiona Kościoła katolickiego, już jako młoda osoba poświęciła się pracy na rzecz młodych kobiet z zaniedbanych środowisk. W 1894 roku założyła zgromadzenie zakonne, którego misją stała się tego rodzaju działalność. Od 2009 roku jest patronką Jabłonowa Pomorskiego, w którym znajdują się poświęcone jej sanktuarium i dom generalny powołanego przez nią zgromadzenia.

 

Kancelaria Sejmiku i

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

1 czerwca 2018 r.

 

Pomnik matki Karłowskiej w Jabłonowie Pomorskim, fot. UMWKPUroczystości związane z odsłonięciem pomnika matki Karłowskiej w Jabłonowie Pomorskim, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPUroczystości związane z odsłonięciem pomnika matki Karłowskiej w Jabłonowie Pomorskim, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPUroczystości związane z odsłonięciem pomnika matki Karłowskiej w Jabłonowie Pomorskim, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPUroczystości związane z odsłonięciem pomnika matki Karłowskiej w Jabłonowie Pomorskim, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPUroczystości związane z odsłonięciem pomnika matki Karłowskiej w Jabłonowie Pomorskim, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPUroczystości związane z odsłonięciem pomnika matki Karłowskiej w Jabłonowie Pomorskim, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPUroczystości związane z odsłonięciem pomnika matki Karłowskiej w Jabłonowie Pomorskim, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPUroczystości związane z odsłonięciem pomnika matki Karłowskiej w Jabłonowie Pomorskim, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPUroczystości związane z odsłonięciem pomnika matki Karłowskiej w Jabłonowie Pomorskim, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPUroczystości związane z odsłonięciem pomnika matki Karłowskiej w Jabłonowie Pomorskim, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPUroczystości związane z odsłonięciem pomnika matki Karłowskiej w Jabłonowie Pomorskim, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPUroczystości związane z odsłonięciem pomnika matki Karłowskiej w Jabłonowie Pomorskim, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPUroczystości związane z odsłonięciem pomnika matki Karłowskiej w Jabłonowie Pomorskim, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPUroczystości związane z odsłonięciem pomnika matki Karłowskiej w Jabłonowie Pomorskim, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPUroczystości związane z odsłonięciem pomnika matki Karłowskiej w Jabłonowie Pomorskim, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPUroczystości związane z odsłonięciem pomnika matki Karłowskiej w Jabłonowie Pomorskim, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPUroczystości związane z odsłonięciem pomnika matki Karłowskiej w Jabłonowie Pomorskim, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPCeremonia odsłonięcia pomnika matki Marii Karłowskiej w Jabłonowie, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPCeremonia odsłonięcia pomnika matki Marii Karłowskiej w Jabłonowie, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPCeremonia odsłonięcia pomnika matki Marii Karłowskiej w Jabłonowie, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPCeremonia odsłonięcia pomnika matki Marii Karłowskiej w Jabłonowie, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPCeremonia odsłonięcia pomnika matki Marii Karłowskiej w Jabłonowie, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPCeremonia odsłonięcia pomnika matki Marii Karłowskiej w Jabłonowie, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPCeremonia odsłonięcia pomnika matki Marii Karłowskiej w Jabłonowie, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPZebrani pod pomnikiem wysłuchali koncertu „Bo to Polska właśnie”, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPZebrani pod pomnikiem wysłuchali koncertu „Bo to Polska właśnie”, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPZebrani pod pomnikiem wysłuchali koncertu „Bo to Polska właśnie”, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP