Aktualności

Spotkanie z samorządowcami w Lipnie, fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Spotkanie z samorządowcami w Lipnie, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Połączenia metropolitalne – przyszłość naszej kolei

Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w miniony poniedziałek (31 stycznia) w Lipnie z reprezentacjami samorządów lokalnych powiatów toruńskiego i lipnowskiego. Rozmawiano przede wszystkim o konsekwencjach i wyzwania związanych z reaktywacją linii kolejowej Toruń-Sierpc oraz przyszłych połączeniach metropolitalnych.

Marszałek Piotr Całbecki poinformował samorządowców o wstępnych ustaleniach dotyczących przyszłej modernizacji linii do Sierpca (w tym jej elektryfikacji) oraz remontów istniejących przy niej dworców i budowie nowych przystanków. Aktualny stan torów i torowisk wymusza ograniczenia prędkości na niektórych odcinkach, istniejące dworce są, najdelikatniej rzecz ujmując, w złym stanie technicznym, zaś lokalizacja i liczba przystanków muszą zostać dostosowane do obecnych potrzeb, związanych z m.in. z rozwojem podmiejskich osiedli mieszkaniowych. Potrzeby elektryfikacji nie trzeba tłumaczyć – jako region stawiamy na ekologiczne, przyjazne środowisku rozwiązania. Samorząd województwa przystępuje do rozmów na temat tych planów z zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej, państwową spółką PKP Polskie Linie Kolejowe. Mamy nadzieję, że inwestycje w tym zakresie będzie można sfinansować ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie.

Samorząd województwa przygotowuje też budowę, na bazie istniejącej siatki połączeń, dodatkowych połączeń metropolitalnych w rejonie dużych miast – Bydgoszczy, Torunia i Włocławka. Chodzi o to, by pociągi kursowały tam z relatywnie dużą częstotliwością, stając się pierwszym wyborem w komunikacji pasażerskiej. Zależy nam na finansowej partycypacji samorządów lokalnych w finansowaniu tych połączeń.

Zobacz Pociągi do Sierpca: marszałek dał sygnał do odjazdu

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

4 lutego 2022 r.

Spotkanie z samorządowcami w Lipnie, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSpotkanie z samorządowcami w Lipnie, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSpotkanie z samorządowcami w Lipnie, fot. Andrzej Goiński/UMWKP