Aktualności

Fot. Jacek Smarz

Połączeni mogą więcej

Podsumowujemy działanie Funduszu Powiązań Kooperacyjnych – mechanizmu stworzonego dla wspierania wspólnych inicjatywy przedsiębiorstw, organizacji badawczych oraz samorządów. Środki Urzędu Marszałkowskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-1013 trafiły na utworzenie 29 powiązań kooperacyjnych oraz realizację 14 inicjatyw. Konferencja „Połączeni mogą więcej” odbyła się 9 grudnia w Toruńskim Parku Technologicznym.

 

Fundusz Powiązań Kooperacyjnych to jedno z naszych narzędzi wspierania przedsiębiorczości. W tym wypadku chodzi przede wszystkim o rozwój współpracy w ramach klastrów i powiązań kooperacyjnych, wzrost powiązań pomiędzy światem nauki i biznesu oraz rozwój innowacyjności – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Projekt „Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim” realizowały Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego (lider) i Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji (partner). Przedsięwzięcie realizowane od września 2013 roku do grudnia 2015 roku zakładało udzielenie dwuetapowego, bezzwrotnego wsparcia regionalnym klastrom, zarówno tym istniejącym, jak i nowo zawiązanym.

 

W ramach etapu pierwszego klastry otrzymywały wsparcie na opracowanie strategii funkcjonowania i rozwoju. W etapie drugim realizowane były zadania, które wynikały z opracowanych strategii. Wsparcie można było przeznaczyć na:

  • opracowanie internetowych platform dialogu służących komunikacji pomiędzy członkami klastra i ich kontrahentami,
  • pozyskanie i wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych,
  • pozyskanie nowych klientów na rynkach krajowych i zagranicznych.

 

O wsparcie mogły ubiegać się grupy złożone z co najmniej 5 niezależnych przedsiębiorstw oraz przynajmniej jednego podmiotu innego typu (instytucji otoczenia biznesu lub organizacji badawczej lub jednostki samorządu terytorialnego). Ze środków Funduszu Powiązań Kooperacyjnych wsparcie w wysokości ponad 14,5 miliona złotych przyznano na realizację 29 przedsięwzięć w ramach etapu pierwszego i 14 w ramach etapu drugiego. W realizację projektów zaangażowało się blisko 500 podmiotów.

 

Wśród beneficjentów wsparcia są między innymi Bydgoski Klaster Informatyczny, Klaster Toruńska Giełda przy Towarowej, Klaster Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej, Spiżarnia Kujawsko-Pomorska, Bydgoski Klaster Przemysłowy oraz Toruń Tourist Cluster.

 

Listy klastrów korzystających ze wsparcia

 

Uczestnicy  konferencji „Połączeni mogą więcej” organizowanej pod honorowym patronatem marszałka Piotra Całbeckiego w Exea Data Center w Toruńskim Parku Technologicznym mieli okazję zapoznać się z pierwszymi efektami wspólnych działań podejmowanych przez utworzone dzięki wsparciu funduszu klastry i powiązania kooperacyjne. Spotkanie było także okazją do dyskusji w gronie koordynatorów i ekspertów z dziedziny klasteringu na temat czynników wpływających na sukces klastrów oraz ich przyszłości w perspektywie krajowej i europejskiej.

 

Wspieranie współpracy nauki i biznesu to także zadanie dwóch innych narzędzi zasilanych środkami z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomroskeigo na lata 2007-2013: Funduszu Badań i Wdrożeń oraz projektu „Voucher badawczy”.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

9 grudnia 2015 r.