Aktualności

Podopieczni bydgoskiej Fundacji Wiatrak, fot. Tymon Markowski
Podopieczni bydgoskiej Fundacji Wiatrak, fot. Tymon Markowski

Podaruj 1 procent organizacji z regionu

Zachęcamy do przekazania jednego procenta podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Publikujemy listę ngo-sów z naszego regionu, którym można przekazać takie wsparcie.

 

– Wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym organizacji, której chcemy przekazać jeden procent podatku nic nas nie kosztuje, jest za to ważnym wsparciem dla pozarządówek, dla których liczy się każda złotówka. Szczególnie zachęcam do wspierania organizacji działających w naszym regionie  – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

W ubiegłym roku (w zeznaniach za 2017 rok) z możliwości wsparcia instytucji trzeciego sektora skorzystały 504 tysiące podatników  z regionu. Łączna suma odpisów w PIT-ach mieszkańców Kujaw i Pomorza wynosi 28 milionów złotych. W naszym regionie pomoc otrzymało 295 organizacji pożytku publicznego, na łączną kwotę 6,2 miliona złotych.

 

Jak przekazać 1 procent na rzecz OPP:

  • W deklaracji podatkowej należy wpisać numer KRS organizacji, której chcemy pomóc oraz kwotę, która nie może przekroczyć 1 procenta podatku.
  • Podatnik może zaznaczyć, że chce przekazać swoje dane obdarowanej organizacji.
  • W deklaracji można także wskazać konkretny cel, na który przekazuje się 1% podatku. Może nim być na przykład ratowanie życia konkretnej osoby lub wsparcie konkretnej placówki.

 

Od tego roku podatnicy nie muszą już wypełniać wniosków ani deklaracji by rozliczyć PIT. Zrobi to za nich Krajowa Administracja Skarbowa, bazując na informacjach od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu za rok ubiegły i danych znajdujących w rejestrach własnych oraz innych rejestrach państwowych. Tak przygotowane zeznanie jest dostępne od 15 lutego na Portalu Podatkowym. Podatnik może go elektronicznie zweryfikować, zaakceptować lub poprawiać i uzupełniać. Można też całkowicie odrzucić deklarację i rozliczyć się samodzielnie. Jeśli do 30 kwietnia PIT pozostanie bez zmian, to wtedy taki e-PIT zostanie uznany za akceptowany.

 

W PIT przygotowanym przez urząd skarbowy podatnik będzie mieć automatycznie wskazaną OPP, której przekazał 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w ogólnopolskim wykazie OPP). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły podatnik wskazał cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie również wskazany w PIT, przygotowanym przez urząd skarbowy. W przypadku chęci zmiany organizacji lub celu należy je wybrać z listy dostępnej w ramach e-PIT.

 

Instrukcja, jak krok po kroku przekazać 1 procent podatku w usłudze Twój e-PIT

 

Lista organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018, działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,

 

Lista została sporządzona na podstawie ogólnopolskiej listy organizacji pożytku publicznego uprawnionych  do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018, która jest dostępna pod linkiem: https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp

 

Spot radiowy – posłuchaj

 

1 procent w liczbach:

  • 343 pozarządówki widnieją w tej chwili w wykazie organizacji pożytku publicznego z naszego regionu.
  • Najwięcej organizacji pożytku publicznego działa w Toruniu i Bydgoszczy (w każdym z tych miast około 90 organizacji).
  • 504 tysiące podatników z regionu skorzystały w ubiegłym roku z możliwości wsparcia instytucji trzeciego sektora,
  • 295 organizacji pożytku publicznego w naszym regionie otrzymało pomoc w 2018 roku. Łączna kwota wsparcia to 6,2 miliona złotych.

 

 

Departament Spraw Społecznych oraz Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

22 stycznia 2019 r.

ostatnia aktualizacja: 18 lutego 2019 r.