Aktualności

Pierwsza sesja sejmiku VII kadencji, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Pierwsza sesja sejmiku VII kadencji, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Pierwsza sesja sejmiku województwa nowej kadencji

Przewodnicząca sejmiku województwa VI kadencji Elżbieta Piniewska została podczas poniedziałkowego (6 maja) posiedzenia wybrana ponownie na tę funkcję. Wiceprzewodniczącymi sejmiku województwa zostali Katarzyna Lubańska, Józef Ramlau i Przemysław Sznajdrowski. Skład zarządu województwa poznamy najprawdopodobniej we czwartek (9 maja) – na wniosek marszałka Piotra Całbeckiego posiedzenie zostało odroczone do tego dnia do godz. 11.    Zdjęcia do pobrania

 

Na wniosek radnego Jacka Gajewskiego początkowy porządek sesji został poszerzony o punkty dotyczące m.in. wyboru marszałka województwa, wicemarszałków województwa i członków zarządu województwa. Po przerwie i wznowieniu obrad tuż po godz. 16 marszałek Piotr Całbecki złożył jednak wniosek formalny o odroczenie posiedzenia, a sejmik wniosek przyjął.

 

– Na poziomie krajowym współrządzimy również z Lewicą, która – akurat tak się złożyło – nie ma ani jednego mandatu w sejmiku województwa [kujawsko-pomorskiego]. My traktujemy nasze porozumienie z koalicjantami [na poziomie województwa] jako zobowiązanie trwałe. Jest [jednak] niezbędne, by zostało ono usankcjonowane przy stołach negocjacyjnych, przy których trwają dyskusje (…) na temat kształtu sejmików i zarządów województw tam, gdzie Lewica się do sejmików dostała. Chcemy pomóc (…) dokonać odpowiednich uzgodnień w tych regionach, gdzie są trudności z zawiązaniem koalicji. W czwartek ponownie spotkamy się na tej sali, aby dokończyć to, co zostało przerwane – wyjaśnił po zawieszeniu obrad marszałek Piotr Całbecki wyrażając jednocześnie przekonanie, że „w czwartek ukonstytuujemy się już definitywnie”.

 

Skład prezydium sejmiku został wybrany na początku sesji. – Bagaż doświadczeń [z poprzedniej kadencji] na pewno będzie mi pomagał – powiedziała po wyborze przewodnicząca Elżbieta Piniewska. Zapowiedziała m.in. promowanie feminatywów w debatach i dokumentach, a także pewną korektę stylu prowadzenia posiedzeń. – Mam wielki szacunek dla dorobku zawodowego nowych radnych i [doświadczenia związanego z] pełnionymi przez nich funkcjami. W składzie sejmiku mamy byłego senatora, byłą posłankę, byłych wicewojewodów – podkreśliła.

 

Pierwszą część sesji poprowadził radny senior Robert Malinowski. „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej województwa i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.” – brzmi rota ślubowania, którą złożyli dziś radni województwa.

 

Gośćmi posiedzenia byli parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele duchowieństwa, dowódcy jednostek służb mundurowych, rektorzy wyższych uczelni i reprezentanci organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

 

 

Zobacz Radni województwa odebrali zaświadczenia o wyborze

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

6 maja 2024 r.

Ostatnia aktualizacji: 7 maja 2024 r.