Aktualności

Umowy PROW na biznes na wsi, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Umowy PROW na biznes na wsi, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Pieniądze na wiejską przedsiębiorczość

Wicemarszałek Zbigniew Sosnowski spotkał się 2 września z beneficjentami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), którzy podpisali umowy o dofinansowanie ich projektów biznesowych z samorządem województwa. Łączna wartość umów to blisko 1,5 miliona złotych.

 

– Biznes na wsi wciąż wymaga wsparcia, dlatego instrument, dzięki któremu możliwe są bezpośrednie dotacje do tego typu działalności, jest właściwym rozwiązaniem – stwierdził w swoim wystąpieniu wicemarszałek Zbigniew Ostrowski. Dystrybucję tych środków marszałkowska administracja regionu scedowała na lokalne grupy działania (LGD), czyli podmioty, które najlepiej znają lokalną wiejską rzeczywistość i potrzeby lokalnych społeczności.

 

Adresaci zakontraktowanych 2 września środków PROW reprezentują szerokie spektrum biznesowe – od przedsiębiorstw działających na rzecz rolnictwa przez usługi noclegowe i budowę dróg po doradztwo inwestycyjne i usługi konsultingowe.  

 

Lista projektów

 

W ramach wdrażanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu segmentu PROW  2014-2020 podpisano już 2,5 tysiąca umów na łącznie ponad 440 mln złotych. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach tej puli to 76 mln złotych – 44 mln złotych na podejmowanie działalności gospodarczej i 32 mln złotych na rozwijanie istniejącego biznesu.

 

LGD-y to partnerstwa tworzone przez samych mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorządy, które wspólnie z samorządem województwa wdrażają finansowany z europejskich środków mechanizm określany jako rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS). W naszym regionie jest ich 28. Kujawsko-Pomorskie jest jedynym polskim regionem, w którym LGD-y działają nie tylko na terenach wiejskich, ale też w miastach. Dysponują środkami PROW oraz naszego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze – także m.in. na rozwój infrastruktury drogowej, zachowanie dziedzictwa i promocję lokalnych produktów, a także przedsięwzięcia w dziedzinie ochrony środowiska i rozwój infrastruktury turystycznej.

 

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

2 września 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 5 września 2022 r.

 

Umowy PROW na biznes na wsi, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPUmowy PROW na biznes na wsi, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPUmowy PROW na biznes na wsi, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPUmowy PROW na biznes na wsi, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPUmowy PROW na biznes na wsi, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPUmowy PROW na biznes na wsi, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPUmowy PROW na biznes na wsi, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPUmowy PROW na biznes na wsi, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPUmowy PROW na biznes na wsi, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP