Aktualności

Fot. Tymon Markowski
Fot. Tymon Markowski

Pielęgniarki i położne: bez nich nie ma służby zdrowia

Są najbliżej pacjentów, niezmiennie cieszą się w naszym kraju szacunkiem i zaufaniem społecznym. – Wielka w tym zasługa wszystkich tych wspaniałych osób, które z wielkim zaangażowaniem wykonują swoje trudne i odpowiedzialne obowiązki – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. Dziękujemy za trud, za  ofiarność, za troskę, która łagodzi cierpienie i pomaga powracać do zdrowia. Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej serdeczne życzenia satysfakcji zawodowej.

 

Zaufanie do pielęgniarek i położnych deklaruje 80 proc. Polaków. Większość z nas uważa też, ze są to zawody obciążające fizycznie i psychicznie, a przy tym niedopłacone. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne miesięczne zarobki wynoszą tu nieco ponad 80 proc. średniej pensji w gospodarce, czyli niewiele ponad 3 tysiące złotych brutto, trochę więcej z publicznej służbie zdrowia, trochę mniej w prywatnych poradniach i lecznicach.

 

Choć co roku polskie uczelnie medyczne opuszcza ponad 5 tysięcy absolwentów pielęgniarstwa i położnictwa, w tym segmencie rynku pracy stale odnotowuje się deficyt kadr, a zatrudnienie, i tak nieadekwatnie niskie do potrzeb, de facto spada. Młodzi ludzie, przede wszystkim kobiety – położne to wyłącznie panie, pielęgniarstwo sfeminizowane jest w 98 proc. – jeśli już wybierają studia w tym kierunku, to jedynie po to, by pracować za granicą. Jednym z podstawowych problemów środowiska jest jego starzenie się i brak zastępowalności kadr – średnia wieku zatrudnionych zbliża do 50 lat, 20 proc. pracujących pielęgniarek osiągnęło wiek emerytalny, osoby młode (21-30 lat) w zawodzie to 5,5 procenta pracujących.

 

Obecnie w całym kraju prawo do wykonywania zawodu posiada 325 tysięcy pielęgniarek i położnych. W Kujawsko-Pomorskiem pracuje blisko 11 tysięcy pielęgniarek i nieco ponad 1 200 położnych, najwięcej w Bydgoszczy i Toruniu oraz Włocławku i Grudziądzu. W ubiegłym roku, z okazji ćwierćwiecza samorządu pielęgniarskiego w Polsce, trzy działające w naszym regionie okręgowe izby pielęgniarek i położnych – bydgoska, toruńska i włocławska – otrzymały najwyższe marszałkowskie odznaczenie, medal Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano Pomeraniensis.

 

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

12 maja 2017 r.