Aktualności

Uroczysta inauguracja zbiórki na budowę pomnika pomordowanych Pomorzan, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl
Uroczysta inauguracja zbiórki na budowę pomnika pomordowanych Pomorzan, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 – uroczysta inauguracja zbiórki publicznej

Druhny i druhowie z hufców i drużyn Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej rozpoczęli 14 kwietnia w Toruniu publiczną zbiórkę pieniędzy na budowę pomnika pomordowanych Pomorzan. Uroczysta inauguracja kwesty odbyła się na skwerze przy ul. Uniwersyteckiej z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego. Jubileuszowy Złaz Harcerstwa Kujaw i Pomorza

Gospodarz województwa oraz 2,5 tysiąca harcerek i harcerzy z całego regionu, którzy uczestniczyli w Złazie Harcerstwa Kujaw i Pomorza, wyznaczyli sobie spotkanie w miejscu, gdzie w październiku stanie pomnik Pomorzan, ofiar antypolskiej akcji eksterminacyjnej przeprowadzonej przez okupantów tuż po rozpoczęciu drugiej wojny światowej. Marszałek Całbecki przekazał młodym ludziom 150 puszek do przeprowadzenia kwesty, a także 400 woreczków, do których druhowie zbiorą ziemię ze wszystkich miejsc masowych rozstrzeliwań i masowych pochówków w naszym regionie oraz województwie pomorskim. Ziemia ta zostanie wmurowana w przyszły monument.

– Myśląc o przyszłych pokoleniach winniśmy dawać świadectwo miłości Ojczyzny oraz szacunku dla heroicznych postaw naszych przodków. Proszę o wsparcie idei budowy pomnika – zaprasza marszałek Piotr Całbecki.

– Immanentną cechą harcerstwa jest wychowanie patriotyczne. Harcerze zawsze kierowali się przede wszystkim pobudkami patriotycznymi. Tak było w 1918 roku, w okresie II Rzeczypospolitej i w czasie niemieckiej okupacji, a także później. To główne przesłane i treść wychowawcza, którą wszystkie organizacje harcerskie realizują. My w zasadzie uczestniczymy we wszystkich wydarzeniach i przedsięwzięciach o charakterze patriotycznym, propaństwowym. I tak też traktujemy to działanie na rzecz powstania pomnika pomordowanych Pomorzan. Tym bardziej, że mamy świadomość, że jest to zbrodnia, która w świadomości społecznej Polaków nie jest mocno zidentyfikowana. Harcerze opiekują się większością rozproszonych miejsc pamięci, dbając o nie i uczestnicząc w związanych z nimi obchodach, czcząc pamięć pomordowanych. Cieszymy się, że ta pamięć przybierze materialny wymiar w postaci pomnika – podkreśla komendant Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego harcmistrz Jerzy Gębara. Wywiad 100 tysięcy zaangażowanych, pomocnych, umiejących się bawić

Zobacz też:

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

13 kwietnia 2018 r.

Ostatnia aktualizacja: 16 kwietnia 2018 r.

Fot. Jacek Piotrowski/UMWKPFot. Jacek Piotrowski/UMWKPFot. Jacek Piotrowski/UMWKPFot. Jacek Piotrowski/UMWKP

Chusty skautowskie w barwach naszego województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plApel i przyjęcie meldunków od komendantów hufców podczas Jubileuszowego Złazu Harcerstwa Kujaw i Pomorza, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Apel i przyjęcie meldunków od komendantów hufców podczas Jubileuszowego Złazu Harcerstwa Kujaw i Pomorza, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Apel i przyjęcie meldunków od komendantów hufców podczas Jubileuszowego Złazu Harcerstwa Kujaw i Pomorza, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Apel i przyjęcie meldunków od komendantów hufców podczas Jubileuszowego Złazu Harcerstwa Kujaw i Pomorza, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Przekazanie chust skautowskich druhnom i druhom przez marszałka Piotra Całbeckiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPrzekazanie chust skautowskich druhnom i druhom przez marszałka Piotra Całbeckiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPrzekazanie puszek do zbiórki pieniędzy na budowę pomnika Pamięci Ofiar Pomorskich 1939, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPrzekazanie puszek do zbiórki pieniędzy na budowę pomnika Pamięci Ofiar Pomorskich 1939, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPrzemarsz harcerzy ulicami Torunia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPrzemarsz harcerzy ulicami Torunia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPrzemarsz harcerzy ulicami Torunia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPrzemarsz harcerzy ulicami Torunia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPrzemarsz harcerzy ulicami Torunia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plWoreczki jutowe, do których zostanie zebrana ziemia z miejsc, w których pomordowano Polaków podczas II wojny światowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPrzekazanie woreczków jutowych harcerzom przez marszałka Piotra Całbeckiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plApel na skwerze przy ul. Uniwersyteckiej, gdzie powstanie pomnik Pamięci Ofiar Pomorskich, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plApel na skwerze przy ul. Uniwersyteckiej, gdzie powstanie pomnik Pamięci Ofiar Pomorskich, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plApel na skwerze przy ul. Uniwersyteckiej, gdzie powstanie pomnik Pamięci Ofiar Pomorskich, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plApel na skwerze przy ul. Uniwersyteckiej, gdzie powstanie pomnik Pamięci Ofiar Pomorskich, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plJubileuszowy Złaz Harcerzy Kujaw i Pomorza, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plJubileuszowy Złaz Harcerzy Kujaw i Pomorza, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plJubileuszowy Złaz Harcerzy Kujaw i Pomorza, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plKwesta harcerzy podczas Jubileuszowego Złazu Harcerskiego Kujaw i Pomorza, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Jubileuszowy Złaz Harcerzy Kujaw i Pomorza, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Jubileuszowy Złaz Harcerzy Kujaw i Pomorza, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Jubileuszowy Złaz Harcerzy Kujaw i Pomorza, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Jubileuszowy Złaz Harcerzy Kujaw i Pomorza, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Jubileuszowy Złaz Harcerzy Kujaw i Pomorza, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Jubileuszowy Złaz Harcerzy Kujaw i Pomorza, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Jubileuszowy Złaz Harcerzy Kujaw i Pomorza, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Jubileuszowy Złaz Harcerzy Kujaw i Pomorza, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Jubileuszowy Złaz Harcerzy Kujaw i Pomorza, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Jubileuszowy Złaz Harcerzy Kujaw i Pomorza, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Jubileuszowy Złaz Harcerzy Kujaw i Pomorza, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Jubileuszowy Złaz Harcerzy Kujaw i Pomorza, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Jubileuszowy Złaz Harcerzy Kujaw i Pomorza, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Jubileuszowy Złaz Harcerzy Kujaw i Pomorza, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Jubileuszowy Złaz Harcerzy Kujaw i Pomorza, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Jubileuszowy Złaz Harcerzy Kujaw i Pomorza, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl