Aktualności

Uroczystość podpisania listu intencyjnego w zespole pałacowo-parkowym w Warszewicach, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Uroczystość podpisania listu intencyjnego w zespole pałacowo-parkowym w Warszewicach, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Pałac w Warszewicach odzyska dawny blask

Alfred Zawisza Czarny, oficer wojsk polskich i belgijskich, uczestnik powstania listopadowego, działacz konspiracyjny powstania styczniowego – samorząd województwa podejmie działania mające w celu upamiętnienie dawnego gospodarza majątku w Warszewicach w powiecie toruńskim. Wczoraj (20 maja), w obecności radnych gminy Łubianka oraz społeczności szkolnej, marszałek Piotr Całbecki i wójt gminy Łubianka Jerzy Zająkała podpisali w tej sprawie list intencyjny.

 

Obecnie w pałacu mieszczą się szkoła podstawowa oraz mieszkania gminne. Po wcześniejszym pozyskaniu środków finansowych i zabezpieczeniu mieszkańcom lokali zamiennych, planowane jest utworzenie w części mieszkalnej pałacu izby pamięci, w którym ukazana zostanie historia rodziny Zawiszów. Za koncepcję merytoryczną i funkcjonowanie ekspozycji odpowiedzialna będzie nowopowstała ogólnowojewódzka instytucja kultury Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa.

 

Zabytkowy budynek wkrótce przejdzie termomodernizację. Przedsięwzięcie możliwe jest dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na ten cel za pośrednictwem samorządu województwa gmina uzyskała ponad 3,2 mln złotych.

 

Alfred Zawisza Czarny herbu Przerowa aktywnie uczestniczył w działaniach przeciwko zaborcom. Podczas powstania listopadowego walczył w 1. Pułku Jazdy Płockiej, a w czasie powstania styczniowego należał do konspiracji chełmińsko-pomorskiej podlegającej Rządowi Narodowemu. Majątek Warszewice nabył w 1850 roku, po czym rozpoczął rozbudowę istniejącego starego dworu, tworząc okazały dwukondygnacyjny pałac. Urządził w nim bibliotekę i muzeum pamiątek rodzinnych. Szczególnie cenne były przedmioty związane z udziałem Alfreda i jego starszego brata Artura, znanego działacza niepodległościowego, w walkach z zaborcami. Znalazły się tu m.in. kompletne mundury oficerskie. W czasie powstania styczniowego przez Warszewice przerzucano do Królestwa Polskiego belgijską broń. Po wybuchu drugiej wojny światowej wojska niemieckie splądrowały pałac, zniszczyły archiwum i bibliotekę, a cenne eksponaty wywiozły. W 1943 roku w budynku utworzono paramilitarną szkołę dla kobiet. Po wyzwoleniu majątek został przejęty przez Skarb Państwa Polskiego. W 1950 roku główną część obiektu zaadaptowano na cele oświatowe, a boczne skrzydła przebudowano na część mieszkalną. W 1996 roku zespół pałacowo-parkowy w Warszewicach wpisano do rejestru zabytków.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

20 maja 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 21 maja 2021 r.

 

Uroczystość podpisania listu intencyjnego w zespole pałacowo-parkowym w Warszewicach, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPUroczystość podpisania listu intencyjnego w zespole pałacowo-parkowym w Warszewicach, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPUroczystość podpisania listu intencyjnego w zespole pałacowo-parkowym w Warszewicach, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPUroczystość podpisania listu intencyjnego w zespole pałacowo-parkowym w Warszewicach, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPUroczystość podpisania listu intencyjnego w zespole pałacowo-parkowym w Warszewicach, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPUroczystość podpisania listu intencyjnego w zespole pałacowo-parkowym w Warszewicach, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPUroczystość podpisania listu intencyjnego w zespole pałacowo-parkowym w Warszewicach, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPUroczystość podpisania listu intencyjnego w zespole pałacowo-parkowym w Warszewicach, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPUroczystość podpisania listu intencyjnego w zespole pałacowo-parkowym w Warszewicach, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPUroczystość podpisania listu intencyjnego w zespole pałacowo-parkowym w Warszewicach, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPUroczystość podpisania listu intencyjnego w zespole pałacowo-parkowym w Warszewicach, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPUroczystość podpisania listu intencyjnego w zespole pałacowo-parkowym w Warszewicach, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPUroczystość podpisania listu intencyjnego w zespole pałacowo-parkowym w Warszewicach, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPUroczystość podpisania listu intencyjnego w zespole pałacowo-parkowym w Warszewicach, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP