Aktualności

Pociąg typu elf na dworcu Toruń Główny, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl
Pociąg typu elf na dworcu Toruń Główny, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Oszczędności w BiT City

Samorząd województwa, a także samorządy Bydgoszczy, Torunia i Solca Kujawskiego podpisały korzystne aneksy do umów dotyczących finansowania projektów z grupy BiT City. Oszczędności w budżetach wyniosą od 8 (Solec) do ponad 70 (Bydgoszcz, budowa tramwaju do Fordonu) milionów złotych.

 

Grupa BiT City to sześć powiązanych ze sobą projektów inwestycyjnych. Pięć z nich prowadzą kujawsko-pomorskie samorządy – Bydgoszcz dwa, samorząd województwa i pozostałe z wymienionych po jednym. Wszystkie realizowane są lub już zostały zrealizowane z udziałem unijnego wsparcia pozyskanego z krajowego programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Dotychczas dofinansowanie wynosiło 59 proc. wartości (wydatków kwalifikowanych) inwestycji, po podpisaniu w listopadzie aneksów do umów wzrosło do 80 proc. Zmiana nie dotyczy zrealizowanego już projektu numer sześć, modernizacji linii kolejowej Bydgoszcz-Toruń. Tu inwestor, PKP Polskie Linie Kolejowe, od początku uzyskał finansowanie na poziomie 85 procent kosztów.

 

– Byłem pewien, że sprawna realizacja inwestycji BiT City spowoduje zwiększenie strumienia finansowania – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. – Cieszę się, że to się udało, gratuluję beneficjentom. 

 

Inwestycja którą samodzielnie przeprowadził samorząd województwa to zakup taboru do obsługi połączeń kolejowych BiT City. Kupiliśmy pięć wyprodukowanych w bydgoskiej Pesie czteroczłonowych pociągów typu elf, wyposażonych między innymi w klimatyzację i bezprzewodowy internet, a także udogodnienia dla podróżnych z dziećmi i rowerzystów, co kosztowało 83 miliony złotych. Dofinansowanie po podpisaniu aneksu wynosi 53,3 mln złotych, co oznacza oszczędności budżetu województwa w wysokości 13,5 miliona złotych.

 

BiT City obejmuje wiele powiązanych ze sobą i uzupełniających się inwestycji – od modernizacji dworców i torowisk poprzez zakup taboru i budowę platform przesiadkowych po stworzenie całkiem nowej linii tramwajowej do bydgoskiej dzielnicy Fordon. Jest unikatowy, łączy kolej i systemy komunikacji publicznej. Wartość wszystkich przedsięwzięć z tej grupy i projektów powiązanych to ponad miliard złotych. Część z nich została już zakończona, pozostałe finiszują. Wśród tych ostatnich jest budowa linii tramwajowej łączącej bydgoską dzielnicę Fordon z centrum miasta. Dla wartego blisko 440 milionów przedsięwzięcia dofinansowanie wynosiło początkowo prawie 207 mln złotych, obecnie 280,6 mln złotych (w wyliczeniu dofinansowania uwzględniane są wyłącznie koszty kwalifikowane, stąd pozorna niespójność danych).

 

Sporo, bo 47 mln złotych, zaoszczędzi też Toruń, który w ramach swojego projektu grupy BiT City przeprowadził między innymi spektakularną modernizację głównego dworca kolejowego i stworzył zintegrowany węzeł przesiadkowy Toruń Miasto. Kosz całości, na którą składają się także między innymi zakup nowoczesnych tramwajów i stworzenie systemu monitorującego dla bezpieczeństwa pasażerów komunikacji publicznej, to ponad 270 mln złotych. Wartość wsparcia wynosi obecnie prawie 180 mln złotych. Wszystkie zasadnicze roboty budowlane już zakończono, ostatnie zamówione nowe tramwaje pojawią się na ulicach miasta w grudniu.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

7 grudnia 2015 r.