Aktualności

Zajęcia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Zajęcia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Ostatnie przed wakacjami e-zajęcia dla Ukraińców (UA)

Fizyka, geografia, biologia, język polski dla dzieci i dorosłych, a dla najmłodszych – edukacja wczesnoszkolna – to zajęcia, które znalazły się w planie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Internetowej w tym tygodniu. Początek codziennie o godzinie 10.20. Wszystkie zajęcia są rejestrowane i archiwizowane na YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, można do nich wracać także poza godzinami emisji. 

Українська версія внизу сторінки

Fizyka, geografia, biologia, język polski dla dzieci i dorosłych, a dla najmłodszych – edukacja wczesnoszkolna – to zajęcia, które znalazły się w planie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Internetowej w tym tygodniu. Początek codziennie o godzinie 10.20. Wszystkie zajęcia są rejestrowane i archiwizowane na YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, można do nich wracać także poza godzinami emisji.

Tydzień (20 czerwca) rozpoczniemy zajęciami języka angielskiego, które poprowadzi Tatiana Bobko (początek godz. 10.20). Z królową nauk postara się zaprzyjaźnić dzieci Tatiana Kovalska (start 11). Na kolejne zajęcia języka polskiego dla dorosłych zaprosi Julia Szmigiro (godz. 11.40). Geografię poprowadzi Oleksandr Shandra (12.20-12.50). „Moje plany” – to temat lekcji języka polskiego dla młodych Ukraińców (początek 13).

Wtorkowe przedpołudnie (21 czerwca) odbędzie się pod znakiem języka polskiego dla dorosłych (godz. 10.20) i języka angielskiego (start 11). Informatykę od 11.40 poprowadzi Yana Pasko. Fizyka czeka od godz. 12.20, a na biologię zaprosi Oksana Kawecka (początek 13).

Zajęciami dla najmłodszych rozpoczniemy środowe lekcje (22 czerwca). O 11 kolejne spotkanie w ramach kursu języka polskiego dla dorosłych. Na zajęcia matematyki zaprosi Tatiana Kovalska (start o 11.40). Dzień zakończymy językiem angielskim (o 12.20) i językiem polskim dla dzieci i młodzieży (początek o 13).

W czwartek (23 czerwca) o 10.20 zapraszamy na lekcję języka polskiego dla dorosłych. O formatowaniu tabeli w programie Excel będzie można dowiedzieć się podczas zajęć informatyki (początek 11). „Zjawiska termiczne” to temat fizyki, która rozpocznie się o 11.40. Na lekcję biologii zaprosi Oksana Kawecka, a o wakacjach opowie dzieciom podczas zajęć języka polskiego Iwona Trojanowska-Kopacz.

Piątek (24 czerwca) rozpoczniemy edukacją wczesnoszkolną. Lekcja języka polskiego dla dorosłych czeka od godziny 11. Na informatykę zapraszamy od godziny 11.40. „Oceania” – to temat zajęć geografii, które rozpoczną się o 12.20. Tydzień zakończymy lekcją biologii (początek godz. 13).

Plan zajęć dostępny na www.edupolis.pl

Zajęcia można oglądać na trzech kanałach:

Za techniczną stronę przedsięwzięcia odpowiada marszałkowska spółka celowa Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio.

Ukraińscy nauczyciele, którzy chcą do nas dołączyć i prowadzić lekcje w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, mogą zgłaszać się za pośrednictwem poczty elektronicznej: eszkola@kujawsko-pomorskie.pl.

Czytaj

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

20 czerwca 2022 r.

Останній тиждень занять для Українців перед літніми канікулами

Фізика, географія, біологія, польська мова для дітей та дорослих, а для найменших – дошкільна освіта – є частиною занять, які цього тижня пропонує Куявсько-Поморська Е-Школа для українців. Початок щодня о 10:20 . Усі заняття записуються та архівуються на YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, ви також можете повернутися до них у неробочий час.

Тиждень (20 червня) розпочнемо з уроків англійської мови під керівництвом Тетяни Бобко (початок о 10:20).З королевою наук Тетяною Ковальською (початок о 11:00) спробують подружитися діти. Юлія Шмігіро запросить вас на наступні заняття польської мови для дорослих (о 11:40). Географію вестиме Олександр Шандра (12:20-12:50). «Мої плани» – це тема уроків польської мови для маленьких українців (початок o 13:00).

Ранок у вівторок (21 червня) пройде з польською для дорослих (10:20) та англійською (початок о  11:00) мовами. Інформатику вестиме Яна Пасько з 11:40. Фізика чекає від 12:20, а Оксана Кавецька (о 13:00) запросить на біологію.

У середу (22 червня) розпочнуться заняття для наймолодших. Об 11:00 чергова зустріч у рамках курсу польської мови для дорослих. Тетяна Ковальська запросить на уроки математики (початок об 11:40). Завершимо день англійською мовою (о 12:00) та польською мовою для дітей і молоді (початок о 13:00).

У четвер (23 червня) о 10:20 запрошуємо на урок польської мови для дорослих. Про форматування таблиці в Excel ви зможете дізнатися на уроках інформатики (початок o 11:00). «Теплові явища» — тема з фізики, початок якої об 11:40. Оксана Кавецька запросить вас на урок біології, а Івона Трояновська-Копач розповість дітям про канікули на уроках польської мови.

Розпочнемо п’ятницю (24 червня) з дошкільної освіти. Урок польської мови для дорослих очікується з 11:00. На інформатику запрошуємо о 11:40. «Океанія» – це предмет уроків географії, які розпочнуться о 12:20. Завершуємо тиждень уроком біології (початок о 13:00).

Доступний розклад занять www.edupolis.pl.

Заняття можна дивитися на трьох каналах:

За технічну сторону підприємства відповідає Маршалківська цільова компанія Куявсько-Поморського Центру Цифрових Компетенцій Conectio.

Українські вчителі, які бажають приєднатися до нас і проводити  уроки в Куявсько-Поморській Інтернет-школі, можуть подати заявку на електронну пошту: eszkola@kujawsko-pomorskie.pl.

Читайте далі:

Беата Кшемінська

прес-секретар Уряду Маршальського