Aktualności

Fot. Tymon Markowski
Fot. Tymon Markowski

Oni tworzyli naszą historię – na prace czekamy do 30 czerwca

Przeszukują biblioteki i publiczne archiwa, docierają do rodzinnych pamiątek i zapisków sprzed lat, by opisać losy nieznanych bohaterów, uczestników ważnych wydarzeń w dziejach Polski i regionu – już po raz dwunasty uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych, uczniowie liceów, techników i szkół branżowych z naszego województwa mogą wziąć udział w wojewódzkim konkursie im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię”. W związku z pandemią koronawirusa wydłużyliśmy termin składania prac do 30 czerwca.

Udział w konkursie jest doskonałą okazją dla młodzieży do rozwijania wiedzy historycznej o naszym regionie oraz spisania lokalnych dziejów na podstawie wspomnień świadków, a także zdjęć i pamiątek zachowanych w rodzinnych i publicznych archiwach. Mam nadzieję, że obchody setnej rocznicy powrotu Pomorza do macierzy będą dla uczniów inspiracją i zachętą, by prace poświęcić wydarzeniom i ludziom, dzięki którym nasz region powrócił do wolnej Polski – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Ideą konkursu jest upamiętnienie profesor Elżbiety Zawackiej, kurierki Armii Krajowej i jedynej kobiety wśród cichociemnych oraz zarażenie młodych ludzi jej pasją: dokumentowaniem historii. Organizatorem tegorocznej, dwunastej edycji konkursu jest Urząd Marszałkowski we współpracy z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Fundacją Generał Elżbiety Zawackiej, Archiwum i Muzeum Pomorskim AK, Wojskowej Służby Polek  w Toruniu, Biblioteką Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

Strona internetowa Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej

Do konkursu można nadsyłać prace w dowolnej formie wypowiedzi pisemnej o tematyce znanej z poprzednich edycji konkursu: „O ludziach”, „O wydarzeniach”, „Album rodzinny” lub też napisać pracę na jeden z dwóch nowych tematów: „Oblicza codzienności” i „Powrót Pomorza do macierzy”, które pojawiły się w związku z odbywającym się przez cały 2020 rok w naszym regionie obchodami powrotu Pomorza i Kujaw Zachodnich do wolnej Polski.

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:

  • uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych,
  • uczniowie liceów, techników i szkół branżowych.

Dla laureatów konkursu przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody rzeczowe: za zajęcie pierwszego miejsca w obu kategoriach – o wartości do 1 500,00 zł, za drugie miejsce – do 1 000 zł, za trzecie miejsce – do 500 zł. Nagrody rzeczowe otrzymają także szkoły, których uczniowie zwyciężą w obu kategoriach, oraz nauczyciele – opiekunowie autorów zwycięskich prac.

Prace „O ludziach” powinny przedstawiać sylwetki związanych z regionem bohaterów historycznych wydarzeń: uczestników Powstania Wielkopolskiego, kampanii wrześniowej 1939 r., walki wyzwoleńczej podczas II wojny światowej, podziemia powojennego, działaczy opozycji demokratycznej do roku 1989, lub osób spoza regionu biorących udział lub będących świadkami historycznych wydarzeń na terenie obecnego województwa kujawsko-pomorskiego.

Zadaniem uczniów piszących prace w ramach kategorii „O wydarzeniach” jest przedstawienie relacji żyjących w naszym regionie  uczestników i świadków historycznych wydarzeń: związanych z obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, walkami Powstania Wielkopolskiego, okupacją hitlerowską, walkami wyzwoleńczymi i działalnością podziemnego państwa polskiego podczas II wojny światowej, podziemiem powojennym, Sierpniem 1980 r. i powstaniem NSZZ „Solidarność”, Bydgoskim Marcem 1981, działalności opozycji demokratycznej do roku 1989, wyborami kontraktowymi 4 czerwca 1989 r.

Prace „Album rodzinny” muszą zawierać fotografie rodziny uczestnika konkursu związane z wydarzeniami historycznymi o randze lokalnej lub ogólnopolskiej. Fotografie mogą także dotyczyć życia codziennego społeczności lokalnej poprzez ukazanie interesujących aspektów jej aktywności społecznej, politycznej i gospodarczej. Album powinien zawierać komentarz wstępny charakteryzujący rodzinę, jej historię i aktywność.

W ramach kategorii „Oblicza codzienności” oczekujemy prac poświęconych sylwetkom osób związanych z naszym regionem oraz ich działalności zawodowej, aktywności społecznej i politycznej. Mogą to być m.in. biografie urzędników, działaczy społecznych i politycznych, księży, nauczycieli, żołnierzy lub dotyczyć całych środowisk, stowarzyszeń i organizacji.

Prace „Powrót Pomorza do macierzy” winny dokumentować przebieg wydarzeń, które doprowadziły do powrotu Pomorza do wolnej Polski oraz opisywać postanowienia traktatu wersalskiego z 1919 roku, na mocy którego Niemcy zobowiązały się do oddania Polsce określonych ziem, w tym Pomorza.

Prace konkursowe należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Kultury i Edukacji

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu.

  • Termin nadsyłania prac konkursowych: do 30 czerwca 2020 r.
  • Data ogłoszenia wyników: do 31 sierpnia 2020 r.

Więcej informacji pod numerami telefonu: 883 359 302 i 883 353 678.

Informacja o ubiegłorocznej edycji konkursu

W ubiegłym roku wyłoniliśmy zwycięzcę konkursu na scenariusz filmu o życiu generał Elżbiety Zawackiej. Został nim scenarzysta Maciej Słowińki, który otrzymał stypendium artystyczne ufundowane przez marszałka Piotra Całbeckiego. Nagrodzona praca „Zo. Historia niezwykła” może stać się podstawą do pełnometrażowego filmu o naszej bohaterce (więcej tutaj i tutaj).

Czytaj także:

  • Zo: biografia na pięć filmów – rozmowa z Maciejem Słowińskim, scenarzystą, zwycięzcą konkursu na scenariusz filmu fabularnego o generał Elżbiecie Zawackiej.

Departament Kultury i Edukacji

oraz Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

26 lutego 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 22 czerwca 2020 r.