Aktualności

Olęderski park etnograficzny w Wielkiej Nieszawce, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl
Olęderski park etnograficzny w Wielkiej Nieszawce, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Olędrzy wracają do Wielkiej Nieszawki

W Wielkiej Nieszawce w powiecie toruńskim trwa ostatni etap prac nad odtworzeniem tradycyjnej wsi olęderskich osadników z przełomu XIX i XX wieku. W powstającym tu parku etnograficznym stoją już trzy pełne zagrody, uporządkowano lokalny historyczny cmentarz menonicki, specjaliści z Muzeum Etnograficznego w Toruniu przygotowują aranżację wnętrz domostw i wystawy. Kujawsko-Pomorskie będzie mieć nową oryginalną atrakcję turystyczną.

 

Budowany w Wielkiej Nieszawce olęderski park etnograficzny, część Muzeum Etnograficznego w Toruniu (MET), został poświęcony społeczności przybyszów z zachodu Europy, przede wszystkim z Holandii, którzy w XVI wieku przynieśli do Polski wysoką kulturę rolną i wiejską samoorganizację społeczną. Pierwsi olęderscy osadnicy, wyznawcy jednego z surowych odłamów protestantyzmu (menonici), byli uchodźcami religijnymi którzy znaleźli schronienie w naszym kraju. – Lokalizacja skansenu została wybrana nieprzypadkowo. Historia Wielkiej Nieszawki jest ściśle z osadnictwem olęderskim związana. Menonici przybyli tu w XVI wieku, zakładając wieś z domem modlitwy i jednocześnie gminę wyznaniową. Jeszcze w początkach XX wieku był to jeden z głównych ośrodków tej społeczności – przypomina marszałek Piotr Całbecki.

 

Skansen jest rekonstrukcją wsi określanej przez etnografów jako mała rzędówka bagienna. Składa się z trzech siedlisk złożonych z sześciu zabytkowych budynków starannie przeniesionych z różnych miejsc w Dolinie Dolnej Wisły. Pierwszym z odtworzonych obiektów była drewniano-murowana chata przeniesiona z Gutowa w gminie Zławieś Wielka, kolejnym będąca wysokiej klasy zabytkiem zagroda olędrów z Niedźwiedzia w powiecie świeckim. Imponująco prezentuje się zagroda z Kaniczek w Pomorskiem, z charakterystycznymi podcieniami, piękną proporcją spadzistego dachu i malowanymi okiennicami. Jako jedne z ostatnich jesienią ubiegłego roku zmontowano spichlerz z Wielkiego Zajączkowa (pow. świecki) i stodołę z Wielkiego Wełcza (pow. grudziądzki).

 

Obecnie budowane są drogi dojazdowe i ścieżki oraz sieć wodociągowa, wkrótce pojawią się tu także drzewa i krzewy, pola uprawne, sady i ogrody warzywne, a także infrastruktura związana z obsługą ruchu turystycznego (m. in. parkingi i wiata dla odwiedzających).  

 

Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa dzięki porozumieniu samorządowych władz województwa, toruńskiego MET i gminy Wielka Nieszawka. Projekt finansuje samorząd województwa.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

23 maja 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2016 r.

 

Olęderski park etnograficzny w Wielkiej Nieszawce, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plOlęderski park etnograficzny w Wielkiej Nieszawce, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plOlęderski park etnograficzny w Wielkiej Nieszawce, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plOlęderski park etnograficzny w Wielkiej Nieszawce, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plOlęderski park etnograficzny w Wielkiej Nieszawce, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plOlęderski park etnograficzny w Wielkiej Nieszawce, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plOlęderski park etnograficzny w Wielkiej Nieszawce, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plOlęderski park etnograficzny w Wielkiej Nieszawce, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plOlęderski park etnograficzny w Wielkiej Nieszawce, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plOlęderski park etnograficzny w Wielkiej Nieszawce, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plOlęderski park etnograficzny w Wielkiej Nieszawce, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plOlęderski park etnograficzny w Wielkiej Nieszawce, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl