Aktualności

Fot. Tymon Markowski
Fot. Tymon Markowski

Oferta LGD

Zachęcamy do udziału w spotkaniach informacyjnych i imprezach organizowanych przez Lokalne Grupy Działania. To 28 partnerstw, które dzięki instrumentowi ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS), dysponują środkami europejskimi na  inicjatywy aktywizujące mieszkańców. Część z nich ogłosiło już nabory wniosków o wsparcie.

 

Lokalne grupy działania (LGD) tworzą mieszkańcy, organizacje pozarządowe i samorządy.

Do ich dyspozycji dzięki RLKS trafiło około pół miliarda złotych i narzędzia na wykorzystanie tej kwoty. Jesteśmy jedynym polskim regionem, który zastosował ten instrument w tak dużej skali – zarówno na terenach wiejskich, jak i w miastach. Środki te zasilą publiczną infrastrukturę, wesprą lokalną przedsiębiorczość i aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców – przypomina marszałek Piotr Całbecki.

W ramach RLKS Lokalne Grupy Działania dysponują środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz PO Rybactwo i Morze. Z ich wykorzystaniem organizują w najbliższym czasie: 

  • szkolenia, spotkania informacyjne i poradnictwo:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław zaprasza mieszkańców Inowrocławia do udziału w bezpłatnych poradach prawnych. Poradę można uzyskać indywidualnie w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 15 w Inowrocławiu. Bezpłatne porady prawne będą udzielane 31 lipca oraz 7 i 21 sierpnia, więcej informacji tutaj.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zaprasza do skorzystania z bezpłatnego doradztwa w ramach ogłoszonych dwóch konkursów: z zakresu podejmowania działalności gospodarczej oraz z zakresu rozwijania działalności gospodarczej. Porady są udzielane w siedzibie stowarzyszenia w Choceniu, można się na nie zapisywać telefonicznie, mailowo bądź osobiście, więcej informacji na stronie LGD.

 

  • nabory wniosków:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe planuje od 7 do 28 sierpnia dwa nabory wniosków: o wsparcie na rozwijanie działalności gospodarczej (limit środków w ramach naboru to 1,5 miliona złotych) (oraz na podejmowanie działalności gospodarczej i podnoszenie kwalifikacji osób chcących założyć własną firmę (w puli tego konkursu jest 1 milion 125 tysięcy złotych). 

 

  • inna aktywność:

 

Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie zaprasza 5 sierpnia na wyjazd studyjny do Wioski Garncarskiej w Kamionce k. Nidzicy. Udział w nim jest bezpłatny, w wycieczce mogą uczestniczyć przede wszystkim lokalni liderzy oraz osoby  zainteresowane aplikowaniem o środki w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD. Więcej informacji tutaj.

 

Lokalna Grupa Działania Gminy Powiatu Świeckiego zaprasza 6 sierpnia na „Piknik z LGD” do Zamku Krzyżackiego w Świeciu . W programie występy artystyczne, stoiska z lokalnymi produktami oraz atrakcje dla dzieci. Więcej informacji na stronie LGD.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

31 lipca 2017 r.