Aktualności

Obywatele dla aktywności

Obywatele dla aktywności

Jak skutecznie zachęcać do aktywności fizycznej? Jak budować system współzawodnictwa sportowego, który pomoże zawodnikom z Kujaw i Pomorza zdobywać upragnione medale? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące rozwoju kultury fizycznej i sportu w regionie będziemy szukać podczas serii konsultacji społecznych „Obywatele dla aktywności” poprzedzających stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Programu Rozwoju Sportu. Konferencja inaugurująca konsultacje dziś (10 kwietnia) w Muzeum Etnograficznym w Toruniu.

Kujawsko-Pomorski Program Rozwoju Sportu będzie strategicznym dokumentem, w którym oprócz diagnozy sportu na Kujawach i Pomorzu, znajdzie się plan realizacji polityki rozwoju w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w regionie do 2020 roku oraz w dalszej perspektywie czasowej. Przygotowanie programu zakłada Strategia Rozwoju Województwa 2020+. Dokument powinien powstać i zostać przyjęty przez sejmik województwa do końca roku.

– Chcemy, by Kujawsko-Pomorski Program Rozwoju Sportu był pomocnym i użytecznym dokumentem, swoistą mapa drogową dla sportu i aktywności fizycznej w naszym regionie. Dlatego pytamy mieszkańców i przedstawicieli samorządów o ich pomysły na sport. Chcemy poznać ich potrzeby i dowiedzieć się jakiego wsparcia potrzebują – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Diagnoza sytuacji sportu na Kujawach i Pomorzu powstaje w ramach projektu „Obywatele dla aktywności”, który jest wspólną inicjatywą Stowarzyszenia Run To Run (lider projektu), Urzędu Marszałkowskiego, Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku oraz Centrum Wyzwań Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Realizację przedsięwzięcia umożliwił grant wygrany w organizowanym przez Fundację Batorego konkursie „Obywatele dla demokracji”. Projekt zakłada między innymi przeprowadzenie badań terenowych oraz konferencji i konsultacji.

Otwierająca proces konsultacyjny konferencja „Co to znaczy, że sport dobrze działa?” odbędzie się 10 kwietnia w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. W spotkaniu wezmą udział między innymi przedstawiciele samorządów lokalnych, klubów sportowych i organizacji pozarządowych. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną założenia programu oraz wstępna diagnoza sytuacji sportu w województwie kujawsko-pomorskim. Część druga, to warsztaty realizowane w kilku obszarach tematycznych, podczas których będziemy pytać o oczekiwania wobec strategii rozwoju sportu.
 
Kolejne spotkanie 24 kwietnia w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tucholi. Informacje o terminach i miejscach kolejnych spotkań wkrótce.

W ramach prac nad dokumentem Urząd Marszałkowski zwrócił się już do włodarzy miast, gmin i powiatów z regionu z pytaniami o doświadczenia w realizacji sportowych inicjatyw. Więcej na ten temat tutaj. O wypełnienie ankiet poprosiliśmy także do kluby sportowe. Na wypełnione formularze czekamy do 20 kwietnia. Ankieta dla klubów sportowych.

Pomysły i uwagi można także kierować na adres p.majchrzak@kujawsko-pomorskie.pl.  

 

Departament Promocji, Sportu i Turystyki
Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

10 kwietnia 2015 r.