Aktualności

Obrady MSWKP, 3 października 2022, fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Obrady MSWKP, 3 października 2022, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Obrady Młodzieżowego Sejmiku Województwa

Na swoim drugim posiedzeniu zebrał się w poniedziałek (3 października) Młodzieżowy Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas obrad powołano komisje tematycznych oraz koordynatora ds. praw ucznia i studenta. Gościem obrad była przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska, która jest inicjatorką powołania gremium.

– Wsłuchujemy się w sugestie i propozycje młodego pokolenia. Ci młodzi ludzie niedługo przejmą stery władzy – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

– Mam nadzieję na współpracę, bo zależy nam na ich punkcie widzenia. To jest gremium, z którym należy się liczyć. Dla nas, radnych województwa, jest to głos, który powinniśmy usłyszeć – mówi przewodnicząca Elżbieta Piniewska.

Przed posiedzeniem młodzieżowi radni województwa wzięli udział w przeprowadzonym przez ekspertów z Fundacji Batorego szkoleniu dotyczące tego, w jaki sposób rady i sejmiki młodzieżowe wpisują się w polski system demokratyczny i na jakich płaszczyznach mogą współpracować ze strukturami samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, a także na temat dobrych praktyk w dziedzinie aktywizacji młodzieży.

W porządku sesji znalazły się także m.in. zatwierdzenie regulaminów oraz przyjęcie pierwszej opinii na temat projektu uchwały, który niebawem wejdzie pod obrady sejmiku województwa  – chodzi o uchwałę dotyczącą inicjatywy uchwałodawczej, jaką będzie dysponował nasz sejmik młodych.

Młodzieżowy Sejmik Województwa jest wybranym na dwuletnią kadencję trzydziestoosobowym ciałem doradczym samorządu województwa o kompetencjach inicjatywnych i wnioskodawczych. Skład (oraz lista rezerwowa na wypadek konieczności uzupełnienia składu w trakcie trwania kadencji) został wyłoniony w drodze otwartego konkursu, w którym uczestniczyli młodzi ludzie w wieku 16-21 lat. Komisja rekrutacyjna, w której zasiadali m.in. przewodnicząca Elżbieta Piniewska i marszałek Piotr Całbecki, oceniała aktywność społeczną kandydatów oraz przygotowane przez nich prace na temat zagadnień, którym nowe gremium powinno się zająć w pierwszej kolejności.

Pierwsze posiedzenie odbyło się w połowie czerwca. Wybraną wówczas przewodniczącą sejmiku młodych jest reprezentująca powiat tucholski Izabela Kożuch.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

3 października 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 4 października 2022 r.

Obrady MSWKP, 3 października 2022, fot. Andrzej Goiński/UMWKPObrady MSWKP, 3 października 2022, fot. Andrzej Goiński/UMWKPObrady MSWKP, 3 października 2022, fot. Andrzej Goiński/UMWKPObrady MSWKP, 3 października 2022, fot. Andrzej Goiński/UMWKPObrady MSWKP, 3 października 2022, fot. Andrzej Goiński/UMWKPObrady MSWKP, 3 października 2022, fot. Andrzej Goiński/UMWKPObrady MSWKP, 3 października 2022, fot. Andrzej Goiński/UMWKPObrady MSWKP, 3 października 2022, fot. Andrzej Goiński/UMWKPObrady MSWKP, 3 października 2022, fot. Andrzej Goiński/UMWKPObrady MSWKP, 3 października 2022, fot. Andrzej Goiński/UMWKPObrady MSWKP, 3 października 2022, fot. Andrzej Goiński/UMWKP