Aktualności

Lipcowe posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Mikołaj Kuras
Lipcowe posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Mikołaj Kuras

Obradował Komitet Monitorujący RPO

Podczas zakończonego w piątek (2 września) dwudniowego posiedzenia Komitet Monitorujący naszego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 zajmował się przedłożonymi przez zarząd województwa kryteriami wyboru projektów w kolejnych konkursach o dofinansowanie. Chodzi między innymi o środki na budowę ścieżek rowerowych, rozwiązania służące ochronie środowiska oraz inwestycje w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej. Posiedzeniu przewodniczył marszałek Piotr Całbecki.

 

Największy segment tematyczny odbywających się w Górznie obrad dotyczył szeroko rozumianej ochrony środowiska. Uruchamiamy pieniądze na inwestycje w dziedzinie ochrony przyrody, granty na ochronę rzadkich gatunków, budowę infrastruktury służącej dystrybucyjnej energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych, gospodarkę niskoemisyjną i gospodarkę wodno-ściekową. Dwa z planowanych konkursów – wsparcie inwestycji w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej i rozwiązań służących ograniczeniu szkodliwych emisji do środowiska – ogłoszone zostaną w ramach ZIT-u (zintegrowanych inwestycji terytorialnych), czyli wydzielonej z RPO puli środków dedykowanej bydgosko-toruńskiemu obszarowi funkcjonalnemu.

 

3,5 miliona euro to pula w zaplanowanym do ogłoszenia w czwartym kwartale 2016 konkursie o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z adaptacją budynków przeznaczanych na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione oraz budową, modernizacją i wyposażaniem obiektów z przeznaczeniem m. in. na domy dziennego pobytu i środowiskowe domy samopomocy. Aplikować będą mogły samorządy lokalne i ich instytucje, organizacje pozarządowe i zajmujące się tym segmentem interwencji społecznej organizacje religijne.   

 

W pierwszej części posiedzenia prezentację stanu wdrażania RPO przedstawili dyrektor Departamentu Wdrażania EFRR Kamila Radziecka, dyrektor Departamentu Wdrażania EFS Łukasz Jaworski, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Beata Piskorska i zastępca dyrektora w Departamencie Rozwoju Regionalnego Barbara Jesionowska.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

1 września 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 7 września 2016 r.