Aktualności

Posiedzenie KWRiST 23 lutego 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Posiedzenie KWRiST 23 lutego 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Podczas środowego (24 lutego) posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) gremium to zajmowało się m.in. projektem Umowy Partnerstwa dla realizacji w naszym kraju unijnej polityki spójności 2021-2027. Strona rządowa przedstawiła informację na temat Krajowego Planu Odbudowy i przygotowań do wdrażania programów unijnych nowej perspektywy oraz na temat realizacji Narodowego Programu Szczepień. W obradach uczestniczył marszałek Piotr Całbecki.

 

Umowa Partnerstwa to najważniejszy dokument określający to, w co Polska zainwestuje fundusze europejskie na najbliższą siedmiolatkę. Chodzi o 76 miliardów euro z unijnej polityki spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Projekt Umowy Partnerstwa przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które w styczniu i lutym prowadziło też w tej sprawie konsultacje w regionach. Strona samorządowa ma uwagi do projektu, jej wątpliwości dotyczą m.in. podziału 25-procentowej rezerwy programowej.

 

– Apelowaliśmy i nadal apelujemy o sprawiedliwy podział [środków rezerwy], uwzględniający konieczność wyrównywania szans rozwojowych dla regionów takich jak nasz. Chodzi o to, żebyśmy nie budowali kraju różnych prędkości rozwojowych – stwierdził gospodarz naszego województwa, który jest też współprzewodniczącym KWRiST, w wywiadzie udzielonym kilka dni temu dziennikowi „Rzeczpospolita”.  

 

Zobacz też W co zainwestujemy unijne środki 2021-2027

 

Krajowy Plan Odbudowy jest dokumentem niezbędnym do sięgnięcia po przypadające na Polskę środki europejskiego Funduszu Odbudowy (57 mld euro w postaci dotacji i pożyczek w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności). Będzie zawierał informacje o reformach i inwestycjach służących odbudowie gospodarki po kryzysie związanym z pandemią i czyniących polską gospodarkę bardziej odporną na ewentualne przyszłe kryzysy i nieprzewidziane okoliczności. Priorytetami są ochrona środowiska (w tym zielona energetyka), cyfryzacja, ochrona zdrowia i innowacyjna gospodarka. W najbliższy piątek (26 lutego) rozpoczynają się konsultacje nieupublicznionego jeszcze projektu KPO przygotowywanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Punkt dotyczący KPO trafił do agendy dzisiejszego posiedzenia na wniosek strony samorządowej. Marszałek Piotr Całbecki podkreślił w dyskusji, że właściwym rozwiązaniem byłoby wyodrębnienie w ramach KPO środków przeznaczonych dla poszczególnych regionów (tzw. koperta regionalna), co umożliwiłoby lepsze ich wykorzystanie, zgodne ze zdefiniowanymi przez samorządy potrzebami województw.   

 

W porządku obrad znalazły się także sprawy związane z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa 2.0 2021-2025 (przewidującym dotacje dla bibliotek na budowę katalogów online) i rządowym programem budowy i modernizacji przystanków kolejowych.  

 

Komisja Wspólna, organ pomocniczy Rady Ministrów, jest podstawową platformą wypracowywania wspólnych rządowo-samorządowych stanowisk w najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego w naszym kraju, w tym tych wynikających z przynależności Polski do Unii Europejskiej. Pracuje w 12 zespołach problemowych i trzech grupach roboczych. W skład komisji wchodzą 24 osoby, 12 reprezentuje stronę rządową (minister spraw wewnętrznych i administracji oraz 11 członków wskazanych przez premiera), 12 stronę samorządową. Strona samorządowa to przedstawiciele 6 ogólnopolskich organizacji samorządu terytorialnego – Unii Metropolii Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich i Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Drugim współprzewodniczącym jest reprezentujący stronę rządową minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

24 lutego 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 26 lutego 2021 r.

 

Posiedzenie KWRiST 23 lutego 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie KWRiST 23 lutego 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie KWRiST 23 lutego 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie KWRiST 23 lutego 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie KWRiST 23 lutego 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie KWRiST 23 lutego 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP